Ballon-O

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

voorbeeld post Hoe werkt het? Deze oefening is een combinatie van een scoreloop en een lijn-O. Je krijgt een kaart met daarop een postennet. Aan elke post vertrekt een lijntje van 200 à 300 meter (een touwtje aan een ballon). Ergens op deze lijn staat nog een post. Je mag de lijn beginnen vanaf de post of vanaf het einde. Uiteindelijk moet je trachten zo snel mogelijk alle posten te vinden.

De oefening kan ook beginnen met een massastart. In dat geval wordt een verplichte eerste post (A, B of C - zie voorbeeld op de volgende pagina) opgelegd om de groep vanaf de start op te splitsen.

Doel van de training? Deze training legt de nadruk op het aanpassen van de loopsnelheid tussen ruw en fijn oriënteren. De loper wordt voortdurend geconfronteerd met keuzes. In welke volgorde de posten aandoen? Start hij het lijntje aan de post of aan het einde? Soms is het einde van het streepje misschien te onduidelijk en is het aangewezen aan de post te beginnen, ook al is dit een omweg. Deze veranderingen van tempo en de noodzaak van planning houden de mentale arbeid hoog.

Voorbereiding?

  • Zoek een gebied waar ruw-O de voornaamste toe te passen techniek is (vermijd een te gedetailleerd terrein).
  • Verdeel een 10 à 15 posten (controlecirkels) gelijkmatig over het gekozen gebied.
  • Trek een lijntje vanaf elke post. Deze lijn kan langs lijnmerkpunten gaan, langs kleine merkpunten (fijn-O) of zelfs stukken recht zijn (kompas). Draag er zorg voor dat er voldoende afwisseling is.

Hoe aanpassen voor jongeren? Deze oefening vereist een goede O-ervaring en is vrij ingewikkeld voor een ongeoefende oriënteerder en daarom minder geschikt voor jongeren. Ze kan eventueel gedaan worden in een eenvoudig gebied waarbij de posten dichtbij de start/aankomst staan.

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf

Ballon-O

Hoe moeilijker maken? De keuze van het gebied en de plaatsing van de posten bepalen in grote mate de moeilijkheidsgraad van de oefening. Je kan de oefening eventueel moeilijker maken door ofwel vaste posten te plaatsen, ofwel door géén posten te plaatsen op sommige controlecirkels of lijntjes zodat de loper zeker van zijn stuk moet zijn en verder gaat.

Wie wint? De loper die het snelst alle posten vindt.

Besluit? Een veeleisende gevarieerde training die diverse vormen van training combineert in een boeiende oefening.

Hieronder een uitgewerkt voorbeeld in een duinengebied.

voorbeeld ballon-O