Opdeling in niveaus

Starter (WIT)

De kaart: kennis van kleuren en symbolen
De schaal van de kaart

Niveau 1 (GEEL)

Het reliëf begrijpen
De omloop
Het georiënteerd houden van de kaart
Contact houden met de kaart

Niveau 2 (ORANJE)

Het gebruik van het kompas
Kennis van de postenbeschrijving
Het volgen van lijnmerkpunten - beslissingspunten
Hoeken afsnijden en doorsteken 1
De oorzaken van fouten
Niet te negeren basisregels
De 90° of 180° fout
De parallelfout

Niveau 3 (ROOD)

Aanvalspunt en stoplijn 1
De keuze van een succesvolle volgweg
Lopen op de naald
Passen tellen
Ruw en fijn oriënteren - opvangmerkpunten
Kaart lezen al lopend en vooruit werken
De eerste post
De laatste posten
De top 10 van de fouten
Leren uit je fouten

Opdeling in niveaus

Niveau 4 (PAARS)

Wegkeuze, de verkeerslichten methode
Afwijken
Vereenvoudigen van controles
Snel weg van de controlepost
Hoogtelijnen begrijpen
Een wedstrijd lopen om te winnen
Oriënteren in je luie zetel

Niveau 5 (BLAUW)

Aanvalspunt en stoplijn 2
Hoeken afsnijden en doorsteken 2
Vereenvoudigen van het terrein
Gevorderde technieken in het reliëf
Onnodig klimmen voorkomen
Je standplaats terugvinden op de kaart na een fout
Je standplaats bepalen met het kompas