Volgen van lijnmerkpunten-beslissingspunten

Als je een kaart goed bestudeert, zie je dat er naast paden en wegen nog diverse andere "lijnen" op de kaart staan. De voornaamste zijn: symbolen voor vegetatiegrenzen, omheiningen, elektriciteitsleidingen, beken, grachten, bermen, enz. Als je de legende nog eens goed bestudeert, zal je zien dat er veel lijnmerkpunten zijn. Op onderstaande kaart zijn er enkele aangeduid.

kaart met lijnmerkpunten

beslissingspunten Bij de uitleg over de omloop (zie ) werd al een voorbeeld hernomen met een stijgende moeilijkheidsgraad van de omlopen alnaargelang de geboden wegkeuze en de ligging van de posten. Met de twee basistechnieken (zie en ) in het achterhoofd zal in de volgende hoofdstukken besproken worden hoe je, vertrekkend van een eenvoudige omloop, kan evolueren naar het afleggen van moeilijke omlopen.

Als je een omloop aflegt moet je op verschillende momenten een beslissing nemen (zie voorbeeld). Ga je rechtdoor? Moet je van richting veranderen? Ga je een ander pad nemen? Deze plaatsen worden BESLISSINGSPUNTEN genoemd. Hier moet je ALTIJD de basistechnieken toepassen (je kaart opnieuw oriënteren en je duim verplaatsen).

Volgen van lijnmerkpunten-beslissingspunten

In een typische beginnelingenwedstrijd staat er een post op elk beslissingspunt zoals je kan zien in voorbeeld 1. Tussen de verschillende beslissingspunten volg je LIJNMERKPUNTEN. De meest voor de hand liggende lijnmerkpunten zijn natuurlijk wegen of paden die je op een eenvoudige manier kan volgen.

Iets moeilijker wordt het als je andere lijnmerkpunten moet volgen om aan de posten te raken. In voorbeeld 2 zijn dit een wegeltje en een elektriciteitsleiding.

kaartje 1 kaartje 2 kaartje 3 kaartje 4

De omloop van voorbeeld 3 is ogenschijnlijk moeilijker doordat er op een aantal beslissingspunten (de pijltjes) GEEN posten meer staan. Als je vergelijkt met voorbeeld 2 zie je dat je dezelfde volgweg kan nemen en dat je op dezelfde plaatsen dezelfde beslissingen moet nemen.

Tenslotte worden de posten niet meer op de lijnmerkpunten geplaatst maar er vlak naast zoals in voorbeeld 4. Je kan de volledige omloop nog steeds afleggen door lijnmerkpunten te volgen. Na het vinden van de post zorg je er wel voor onmiddellijk terug te keren naar het lijnmerkpunt om van daar je wedstrijd verder te zetten.

Hieronder twee voorbeelden van omlopen die het verschil in moeilijkheidsgraad goed illustreren. Links met de posten nog op een beslissingspunt, rechts met de posten ernaast.

voorbeeld 1 voorbeeld 2

Volgen van lijnmerkpunten-beslissingspunten

Hieronder volgen enkele uitgewerkte omlopen. Ze geven nogmaals duidelijk het verschil weer in moeilijkheidsgraad. Onderstaande omloop gebruikt enkel paden als lijnmerkpunten en er staat een post op elk beslissingspunt.

omloop 1

Volgen van lijnmerkpunten-beslissingspunten

In het volgende voorbeeld staat er geen post meer op elk beslissingsmerkpunt. Je kan overal nog geraken door lijnmerkpunten te volgen maar je zal soms al een omweg moeten maken.

omloop 2

Volgen van lijnmerkpunten-beslissingspunten

Tenslotte nog een moeilijkere omloop. De posten staan nu op of vlak naast een lijnmerkpunt maar de te volgen lijnmerkpunten zijn van verschillende aard. Ook vegetatiegrenzen, wegeltjes, beekjes, enz. vormen een hulp.

omloop 3

Volgen van lijnmerkpunten-beslissingspunten

uitroepteken Maar toch nog even opgelet, je kan ook snel fouten maken doordat je de lijnmerkpunten niet ziet. Vaak is dit het begin van een lijnmerkpunt tegen een weg zoals bv. een gracht of een beekje. Die durven nog al eens beginnen op zo'n 5 meter van de weg waardoor je ze voorbij zou kunnen lopen.

kruispunt 1 Als je een (slecht zichtbaar) wegeltje wil nemen vanaf een pad moet je eerst kijken of het wegeltje wel degelijk vertrekt vanaf het pad. Daartoe wordt er op de kaart een duidelijk onderscheid gemaakt tussen goed en slecht zichtbare kruispunten (goed = lijntjes raken elkaar op het kruispunt). In geval van een slecht zichtbaar kruispunt ga je het wegeltje waarschijnlijk niet goed zien vanaf het pad. Je moet dan voortdurend in de richting kijken dat het wegeltje loopt en je moet vertragen.

Je kan best je passen tellen (zie ) vanaf een zeker punt langs het pad om het wegeltje te vinden.

kruispunt 2 Wegeltjes en smalle brandgangen zijn ook gevaarlijk als je ze moet kruisen. Je wil ze dan zien om te weten waar je exact bent. Het gevaar hier is dat je ze voorbij zou kunnen lopen zonder het te merken waardoor je een fout zou kunnen maken. Ook hier zorg je best voor een back-up plan door naar andere mogelijke merkpunten te kijken. In dit voorbeeld enkele goed en slecht zichtbare kruispunten.

Begroeiinggrenzen komen op onze kaarten dikwijls voor. Als het gaat om een begroeiingsgrens MET verandering van kleur bv. een overgang van wit naar lichtgroen, dan valt ze meestal goed op. Grenzen in een wit bos zijn vaak moeilijker te zien. Het kan dan gaan over een overgang dennenbos-loofbos (gemakkelijker en beter zichtbaar in de winter) of tussen een hoog en een laag bos. Voorzichtigheid is echter geboden als je dit soort van lijnmerkpunten wil volgen. Indien er géén puntjes staan op een grens is dit ALTIJD een slecht zichtbare grens die je geen zekerheid biedt.

voorbeeld 1 voorbeeld 2