Oorzaken van fouten

Iedere oriënteerder verknalt het wel eens van tijd tot tijd. “This is part of the game”. Dit maakt onze sport net zo leuk: in elke wedstrijd bestaat de kans dat je plots ontdekt dat je niet meer weet waar je bent omdat je verwaarloosde goed te volgen op de kaart waar je was of omdat je onnauwkeurig werkte. Wellicht zal je zelfs NOOIT een wedstrijd beëindigen zonder ook maar EEN foutje gemaakt te hebben. Wel is het zo, dat als je een omloop zo goed als foutloos aflegt, je ALTIJD vooraan zal eindigen. Onderstaande slogan is het ultieme doel.

slogan

De meeste fouten zijn te wijten aan één of een combinatie van volgende factoren:

  • Slechte techniek
  • Vermoeidheid
  • Gebrek aan concentratie

Een technische fout bega je als je niet in staat bent de aangehaalde technieken (ruw en fijn oriënteren, instellen van het kompas, passen tellen, enz) uit te voeren. Geef jezelf natuurlijk de tijd om nieuwe technieken aan te leren maar als de fouten zich blijven herhalen roep je best de hulp in van een ervaren oriënteerder om praktijkervaring op te doen. Ook een niet aan de situatie aangepaste snelheid is een technische fout.

Je zal sneller en beter kaartlezen als je helder kan denken. Tijdens periodes van hoge stress en fysieke vermoeidheid krijgen de hersenen minder zuurstof. Je gaat dan minder rationeel denken. Hoe moeilijker dan het terrein is, hoe moeilijker het wordt de juiste beslissingen te nemen. Nog meer dan anders moet je in die omstandigheden kiezen voor een eenvoudige oplossing.

cartoon moe Vermoeid zijn brengt met zich mee dat je moeilijker een beslissing kan nemen en dat je vaker een slechte oplossing kiest en hierbij alle technische vaardigheden overboord gooit en gewoon, rechttoe-rechtaan, op goed geluk, probeert de posten te vinden. Na een zware inspanning, het beklimmen van een zware helling of op het einde van de wedstrijd ga je best uiterst voorzichtig te werk.

Een gebrek aan concentratie brengt met zich mee dat je aan andere dingen denkt dan aan de post te vinden. Dit gaat nogal eens gepaard met het je laten afleiden door andere deelnemers, of doordat je te veel bezig bent met je resultaat, over hoe goed (of hoe slecht) je gelopen hebt tot dan toe. Het kan zijn dat je overmoedig wordt en teveel vertrouwen krijgt waardoor je het nalaat je richting te controleren met alle gevolgen vandien.

Oorzaken van fouten

cartoon discussie Waar veel lopers aan het zoeken zijn staat de post waarschijnlijk niet. Begin ook niet te praten met andere lopers, je concentratie zal nog afnemen. Heb vertrouwen in jezelf, als je van een goed aanvalspunt komt en je kaart en kompas zeggen dat je post “daar” moet staan, kom dan niet in de verleiding naar de anderen toe te lopen die “ginder” aan het zoeken zijn.

over de top 1 In vervlogen tijden werden veel fouten gemaakt. De vraag aan de aankomst was toen niet: “Hoe lang heb je gelopen?” maar: “Heb je alle posten gevonden?”. Op de uitslag stonden de deelnemers allemaal met een resultaat, eerst deze met een tijd, dan -1 post, -2 posten, enz. Weten jullie trouwens hoe men een fout maken vroeger noemde? “Een bok schieten”. Stel je voor hoe je dan huiswaarts moest rijden …

Oh ja, Hagar heeft zo zijn eigen mening over verloren lopen ...

grap Hagar