Belgisch-O

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

schema Belgisch-O Hoe werkt het? Deze oefening lijkt op het eerste zicht moeilijker dan ze is. Het terrein bestaat uit 13 ringen die in de vorm van een ruit op de grond gelegd worden (zie schets). Het noorden wordt aangeduid door een bord (of een ander voorwerp) en hoeft niet overeen te komen met het werkelijke noorden. De kaart is een schets met daarop de start, de posten en de aankomst. Tussen de posten wordt een noordpijl getekend (zie kaart hieronder). Door je kaart goed te oriënteren kan je de omloop doen en de juiste posten knijpen. De oefening kan binnen of buiten gedaan worden.

Doel van de training? Voornamelijk het leren oriënteren van de kaart door beginnelingen. Voor gevorderde oriënteerders kan het een oefening worden op snel werken.

voorbeeld Belgisch-O Een voorbeeld: aan de start wordt de kaart georiënteerd. Post 1 ligt dus recht vooruit (naar de middelste cirkel op de onderste rij van drie). Van post 1 naar 2 moet je je draaien en de kaart in tegenovergestelde richting nemen zodat ze terug georiënteerd is. Post 2 ligt dan weer recht vooruit (de meest linkse cirkel van de rij van drie). Vervolgens naar 3 is recht naar het noorden. Ook 4 is recht naar het noorden al zou dit verwarrend kunnen zijn op de kaart. Post 5 kan je gemakkelijk vinden door de kaart terug te oriënteren (zodat je op de middelste cirkel van de bovenste rij van drie uitkomt).

Opmerking 1: op de kaart van de loper staat de kader links bovenaan met de oplossing natuurlijk niet.

Opmerking 2: op de volgende bladzijde staan enkele moeilijkere opgaven. Probeer ze gerust even op te lossen op papier.

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf

Belgisch-O

moederkaart Belgisch-O Voorbereiding? Verzamel 13 ringen. Hierbij wordt best gebruik gemaakt van het emit systeem om de posten te laten "knijpen". Zij worden in de ringen geplaatst (of emmers vervangen de ringen zoals op de foto). Maak een "moederkaart" (zie voorbeeld) om de juiste oplossing te kunnen intekenen. Stippel een aantal mogelijke omlopen uit waarbij de aankomst niet altijd op dezelfde plaats moet liggen. Laat de moeilijkheidsgraad stilaan toenemen (zie voorbeelden op de volgende bladzijde).

foto Belgisch-O Hoe aanpassen voor jongeren? Deze vorm is zeer geschikt voor jongeren om de basitechnieken aan te leren.

detail Belgisch-O Hoe moeilijker maken?

  • De omlopen kunnen moeilijker gemaakt worden door de lopers ook schuin te laten gaan.
  • Je kan de lopers ringen doen overslaan. Dit duid je aan met een dikke streep tussen de posten (zie schets: tussen post 3 en 4 twee ringen overslaan).
  • Gebruik meer ringen (bijvoorbeeld 25) en maak een grotere ruit.
  • Laat de loper de omloop uitstippelen in gedachten en doen zonder kaart als memorisatie.
  • Doe de oefening tegen de tijd en gebruik zo mogelijk echte posten om het snel inleggen van de emit te oefenen. Zorg wel dat je de juiste oplossing kan uitlezen want er zullen zeker verkeerde posten aangedaan worden.

Wie wint? Dit is a priori geen oefening tegen tijd alhoewel ze natuurlijk met iets gevorderde lopers op snelheid gedaan kan worden als een soort spelvorm.

Besluit? Weer een oefening die op het eerste zicht eenvoudig lijkt. De gemakkelijke vormen moeten beginnende lopers de techniek bijbrengen om de kaart te leren oriënteren terwijl ze een eenvoudige omloop afleggen. De moeilijkere omlopen zijn echter een uitdaging voor iedereen; zeker als ze tegen de tijd moeten gedaan worden zullen ook ervaren oriënteerders nog fouten maken.

Opmerking:Waarom deze oefening Belgisch oriënteren genoemd wordt is niet duidelijk. Deze vorm wordt zo genoemd in Noorwegen (Belgisk orientering) en is nergens anders terug te vinden onder een andere naam. Geef toe, het is een goed gevonden oefening. Misschien daarom Belgisch?

Belgisch-O

Hieronder enkele voorbeelden van gemakkelijk tot moeilijk.

enkele voorbeelden