Bergtraining

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

voorbeeld 1 Hoe werkt het? Eenvoudig: een klassieke omloop.

Doel van de training? Er zijn veel trainingsvormen mogelijk in bergachtige streken. Hier gaat het om een klassieke omloop waarbij de nadruk vooral ligt op de fysieke inspanning of zeer technische omlopen op bergflanken met het schuin een helling op- of aflopen (hiernaast een voorbeeld van een bergafwaartse omloop). Opgelet: als de oefening te technisch wordt zal dit ten koste van de uithouding zijn doordat er trager zal gelopen worden.

Voorbereiding? Voor deze training is vooral de terreinkeuze belangrijk. Vlaanderen biedt weinig mogelijkheden zodat uitwijken naar de Ardennen nodig kan zijn.

Hoe aanpassen voor jongeren? Deze trainingsvorm is niet geschikt voor jongeren.

Hoe moeilijker maken? Je kan de lopers telkens van de ene kant van een vallei naar de andere kant laten lopen (in Noorwegen noemt men deze training een "rollercoaster"). Niet alleen naar boven lopen is zwaar, ook het bergafwaarts lopen aan een hoog tempo is belastend voor de spieren en vraagt een zekere behendigheid.

Wie wint? De snelste? Hier zou je ook kunnen vooropstellen dat iedereen die een bepaalde kilometertijd haalt, bv. 10 min/km, de omloop met succes heeft afgelegd.

Besluit? Een van de weinige trainingsvormen waar het accent ligt op de fysieke inspanning. Je moet echter wel zoeken naar een geschikt terrein buiten Vlaanderen.

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf

Bergtraining

Hieronder twee voorbeelden van zware trainingen. Het onderste voorbeeld is een type "rollercoaster".

voorbeeld 2
voorbeeld 3

Bergtraining

Tenslotte nog een dubbele ster aflossing als bergtraining.

voorbeeld 4a
voorbeeld 4b