Biathlon lintjes-O

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

voorbeeld lintjes voorbeeld blauwe post Hoe werkt het? De lint-oriëntatie is een onderdeel van biatlon-O (zie ). Je moet een gemarkeerde weg volgen (in biatlon van ongeveer 3 kilometer). Je hebt echter enkel de startdriehoek op je kaart. Vijf punten bevinden zich OP je volgweg en worden gemerkt met een blauwe vlag.

Vijf andere punten bevinden zich NAAST je volgweg. De exacte positie van deze punten moet je bepalen vanaf de gele vlaggen. Van daaraf kunnen de posten tot op 400 meter staan. Je kan dan natuurlijk een richting nemen met je kompas. Als extra hulp krijg je het IOF-symbool waarbij de post staat. De juiste positie van alle posten moet je op jouw kaart aanduiden door er op te prikken met een naald. Je moet ook een lijn trekken op de achterkant van je kaart naar de controlenummer. Voor elke millimeter dat het “prikje” verkeerd staat wordt er minuut straftijd bijgeteld bij de totale tijd met een maximum van 10 strafpunten per post.

voorbeeld gele vlag voorbeeld gele post voorbeeld prikken

Doel van de training? Goed blijven volgen op de kaart is de boodschap. Het is een goede oefening in merkpunten herkennen en afstanden schatten.

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf

Biathlon lintjes-O

voorbeeld controlekaart Voorbereiding? Teken een lijnomloop uit op de kaart en zoek vijf (blauwe) locaties met merkpunten op de lijn en vijf (gele) locaties vanwaar je een merkpunt kan zien op een zekere afstand. Je hoeft niet op wegen en paden te blijven. Zorg er wel voor dat de posten bij duidelijke merkpunten staan. Zorg voor lintjes en materiaal om de blauwe en gele locaties aan te duiden op het terrein.

Hoe aanpassen voor jongeren? Gebruik enkel wegen, paden en andere duidelijke merkpunten als omloop. Beperk je tot posten op de lijn.

Hoe moeilijker maken? Maak de omloop in een detailrijk gebied en volg weinig duidelijke lijnmerkpunten.

Wie wint? De loper met de beste totaaltijd (looptijd en straftijd na controle (zie voorbeeld prikken)).

Besluit? Een interessante training met als enig nadeel dat ze nogal wat voorbereiding vraagt met het uitstippelen van een goede omloop, het hangen (ophalen) van de lintjes en het maken (afbreken) van de controlepunten.

Eerst een vrij eenvoudig voorbeeld.

voorbeeld 1 Biathlon linjes-O

Biathlon lintjes-O

Tenslotte een voorbeeld uit Zweden. Je ziet dat ze niet aarzelen om de kijkposten ver weg te plaatsen (de cirkeltjes zijn de posten op de lijn, de pijltjes geven de plaats van de posten naast de lijn aan). Je vindt nog een ander voorbeeld in het technisch O-boek

voorbeeld 2 Biathlon linjes-O