Bingo-O

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

voorbeeld controlekaart Hoe werkt het? Elke deelnemer krijgt een kaart met posten en een (andere) bingo-kaart met de 16 controlenummers van de posten. Deze nummers staan niet op de kaart (of op de postenbeschrijving). De nummers staan enkel op de tangetjes die aan de posten hangen. Als een deelnemer aan de post komt, knijpt hij in het overeenkomende vakje van zijn bingo-kaart.

Deze oefening begint met een massastart. Wie het eerst vier vakjes op een rij kan knijpen (horizontaal, verticaal of diagonaal) loopt terug naar de aankomst en roept BINGO!

Doel van de training? Ontspannende bezigheid. Dit is een typische spelvorm waarbij de factor geluk een grote rol speelt en iedereen dus kan winnen. De duur van de oefening beperkt zich tot 5 à 10 minuten. Bij minder ervaren deelnemers kan dit een oefening zijn om de verschillende kaarttekens te leren.

Voorbereiding?

  • Maak een kaart met daarop 16 posten, in een klein gebied van bv. 200 x 200 meter, centraal rond de start-aankomst plaats (scoreloop vorm). Iedere deelnemer krijgt dezelfde kaart. De posten worden getekend op de kaart en naargelang de ervaring van de deelnemers kunnen zij bij moeilijke of gemakkelijke merkpunten geplaatst worden.
  • Zoek 16 knijptangetjes met een verschillend patroon en geef ze een nummer.
  • Maak voor elke deelnemer een verschillende bingo-kaart met de nummers van de tangetjes.

Hoe aanpassen voor jongeren? Bingo-O is een spelvorm speciaal voor jongeren. De keuze van de posten bepaalt de moeilijkheidsgraad van de oefening.

Hoe moeilijker maken? Plaats een aantal valse posten (jongeren hebben de neiging naar elke post te lopen die ze zien) of neem een groter gebied en plaats de posten in een gebied met fijn reliëf en laat de oefening doen met een Oro-hydro kaart.

Wie wint? De loper die het eerst aan de aankomst komt met een correcte oplossing.

Besluit? Een oefening als opwarming of om op spelenderwijze O-lopen aan te leren en de jongeren aan het bos te laten gewennen.

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf