Bolleke pijl

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

voorbeeld opgave Hoe werkt het? Uit de rallysport kan de "bolleke-pijl" manier om je weg te zoeken overgenomen worden. Je krijgt een blad met opgaven (geen kaart). Elke opgave gaat over een beslissingspunt (zie voorbeeld hiernaast). Het bolletje geeft de plaats (richting) vanwaar je komt. De pijl geeft aan waar je naartoe moet. De opdrachten moeten natuurlijk in de juiste volgorde uitgevoerd worden.

Eventueel kunnen posten gehangen worden die de deelnemers na afloop moeten kunnen aanduiden op een kaart.

Doel van de training? In eerste instantie het volgen van paden en wegen stimuleren. De jongeren kunnen wennen aan het voortdurend draaien. De oefening leent zich ook om de lopers goed om zich heen te laten kijken als ook andere lijnmerkpunten gevolgd moeten worden bv. grachten, bermen, enz.

Voorbereiding?

  • Stippel een omloop uit op een kaart langs wegen en paden.
  • Kies liefst een gebied waar de beslissingspunten elkaar snel opvolgen.
  • Maak het opgaveblad. Laat de opgave en oplossing zeker nakijken door een collega, een fout is snel gemaakt en is dramatisch voor het goede verloop van de oefening.
  • Ga ter plaatse kijken of alles nog klopt.

Hoe aanpassen voor jongeren? Doe de oefening in een afgesloten parkterrein en beperk je tot wegen en paden.

Hoe moeilijker maken? Maak gebruik van alle mogelijke lijnmerkpunten zoals vegetatiegrenzen, beken, grachten, bermen, ... Laat de deelnemers de omloop op een kaart tekenen na aankomst en de plaats van de posten aanduiden.

Wie wint? De snelste. Een bonus kan toegekend worden per goed getekende post.

Besluit? Een ideale oefening om de deelnemers te verplichten het terrein goed te observeren en lijnmerkpunten te volgen.

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf

Bolleke pijl

Hieronder een voorbeeld van een opgave met daaronder de oplossing. In dit voorbeeld is aangegeven tussen welke opdrachten er posten moeten gevonden worden. Je kan de omloop natuurlijk zo leggen dat dezelfde paden géén twee keer gebruikt worden. De opgaves kunnen ook zo gemaakt worden dat het bolletje steeds onderaan staat.

voorbeeld bolleke pijl