Gedraaide cirkels

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

Hoe werkt het? Om te beginnen is het een scoreloop. Een aantal stukken van de kaart (cirkels) zijn echter verdraaid ten opzichte van elkaar zodat de kaart niet meer één geheel vormt (zie voorbeeld op de volgende bladzijde). Je moet trachten om in gedachten de verschillende kaartdelen in elkaar te doen passen om de posten te kunnen vinden.

Doel van de training? Een oefening die beduidend meer mentale inbreng vraagt dan een normale scoreloop. De kaart zal veel meer moeten bestudeerd worden om de verbindingen (overgangen) tussen de verschillende cirkels te zoeken om uiteindelijk alle posten te kunnen vinden. Het is dus een zeer goede training voor het kaartlezen al lopend. Bovendien is het zoeken naar lijnmerkpunten op de kaart en het terrein van groot belang om te slagen in deze oefening.

De tactische keuze om deze oefening aan te pakken is vrij belangrijk. Sommige lopers verkiezen te werken per cirkel (eens je weet waar je bent in een bepaalde cirkel is het een soort slangenloop) en per cirkel alle posten aan te doen vooraleer ze "de sprong" maken naar een andere cirkel. Anderen verkiezen de te lopen afstand zo kort mogelijk te houden en proberen grote merkpunten te zoeken waar ze zonder te veel problemen van cirkel kunnen veranderen en zo dichtbij elkaar gelegen posten kunnen nemen. Deze methode is natuurlijk moeilijker maar kan veel tijd uitsparen.

Voorbereiding? De keuze van de kaart is natuurlijk van groot belang. Ze mag niet te moeilijk zijn en bevat liefst veel grote en duidelijk te onderscheiden merkpunten. Daarna wordt een postennet uitgezet voor de scoreloop en ten slotte komt er wat knip-en plakwerk in een tekenprogramma aan te pas om de kaart voor de lopers te maken.

Hoe aanpassen voor jongeren? Deze vorm is te moeilijk voor onervaren oriënteerders.

Hoe moeilijker maken? Plaats meerdere cirkels op de kaart.

Wie wint? De loper die het snelst alle posten kan vinden.

Besluit? Een niet alledaagse oefening die menig orienteerder "tilt" kan doen slaan. Het is niet eenvoudig om in gedachten de kaart opnieuw te reconstrueren, om dan nog je weg te zoeken en daarenboven géén posten te vergeten. Zeker de moeite om eens uit te proberen!

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf

Gedraaide cirkels

Hieronder een voorbeeld uit de Silver Cup 2007.

voorbeeld