Combinatie-O

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

Hoe werkt het? In plaats van één bepaalde vorm van training krijg je nu een kaart met een mengeling van verschillende oefeningen. Je moet de omloop afleggen waarbij je telkens een paar posten moet vinden die zijn uitgewerkt volgens een gekozen oefening, bv. slang, vensters, lijn, oro-hydro, enz. De voorbeelden op de volgende bladzijden maken dit duidelijker.

Doel van de training? Een soort herhalingsoefening waarbij verschillende trainingsvormen door elkaar gebruikt worden om ofwel steeds dezelfde technieken aan te leren met verschillende oefeningen, ofwel om de deelnemers te verplichten verschillende technieken toe te passen tijdens één trainingsloop.

Voorbereiding? Zie hiervoor de gekozen vormen. Wees er zeker van dat de deelnemers alle gebruikte vormen die je in de oefening wil gebruiken kennen en begrijpen.

Hoe aanpassen voor jongeren? Kies geschikte trainingsvormen met de aangepaste moeilijkheidsgraad.

Hoe moeilijker maken? De moeilijkheidsgraad hangt af van de gekozen trainingsvormen en binnen die trainingsvormen dan nog eens van de eigenlijke uitwerking van de oefening. Afwisseling in de schaal is evenwel altijd een extra moeilijkheid.

Wie wint? De loper die het snelst de omloop af kan leggen.

Besluit? Een training die de nodige afwisseling brengt in één enkele omloop en die mits een goede uitwerking kan dienen om zeer technische oefeningen te doen.

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf

Combinatie-O

Hier een eerste voorbeeld met kompasloop, venster-O, slang-O en lijn-O.

voorbeeld 1

Combinatie-O

Een gelijkaardige oefening maar nu met slang-O, ruw-fijn-O en een moeilijke lijn-O.

voorbeeld 2

Combinatie-O

Een oefening met afwisselend slang-O en stukjes uit een klassieke omloop onder de vorm van een puzzle-O en met een voortdurende verandering van schaal.

voorbeeld 3

Combinatie-O

En tenslotte een uittreksel uit een oefening uitgewerkt door Thierry GUEORGIOU. Het is een combinatie van parelsnoer-O, lijn-O, een stukje om 2 keer te lopen (gewoon en op de vereenvoudigde kaart), snel weg aan de post, en kompas.

voorbeeld 4