Dambord-O

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

Hoe werkt het? Een klassieke omloop moet afgelegd worden op een kaart waarop een dambord gelegd is. Enkel de "witte velden" tonen de kaart. De "zwarte velden" zijn de blinde gedeelten van de kaart.

Deze oefening is in zekere zin een combinatie van open en gesloten vensterloop met een vleugje van het zwarte gat-O.

Doel van de training? Een alternatieve trainingsvorm waarbij de posten afwisselend in het zichtbare en het onzichtbare gedeelte van de kaart kunnen geplaatst worden. Deze vorm beoogt eerder een aangename O-loop dan het inoefenen van een speciale techniek (alhoewel niet uitgesloten).

voorbeeld 1 dambord-O Voorbereiding?

  • Kies voor deze oefening eerder een kaart die niet in aanmerking komt voor een specifieke technische training bv. omwille van het dichte padennet of de vele opvallende merkpunten (bv. gebouwen: op het voorbeeld hiernaast worden 9 van de 12 gebouwen verborgen door de "zwarte velden").
  • Maak een dambord in papier en knip de witte vlakken er uit. Dit laat je toe om met het dambord over de kaart te schuiven en het zodanig te plaatsen dat de kaart moeilijker wordt, doordat een aantal paden verborgen worden of doordat niet alle opvallende merkpunten nog te zien zijn.
  • Maak ten slotte een omloop op de dambordkaart.

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf

Dambord-O

Hoe aanpassen voor jongeren?

  • Maak gebruik van een kaart op een grote schaal, bij voorkeur in een afgesloten parkdomein.
  • Plaats alle posten in de zichtbare velden van de kaart.

Hoe moeilijker maken? Gebruik meer maar kleinere velden.

Wie wint? De snelste dambord-O loper.

Besluit? Een eerder ludieke training die bedoeld is als aangename bezigheid en die gebruik maakt van een eenvoudige kaart die toch best moeilijk kan zijn door de blinde vlekken.

Hieronder een mogelijke trainingsloop op een eenvoudige kaart.

voorbeeld 2 dambord-O