Duel-O

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

Hoe werkt het? e komt ditmaal in verschillende rondes telkens uit in een rechtstreeks duel met één tegenstander. De vorm van de wedstrijd is deze van de vlinder-O (alhoewel andere vormen ook mogelijk zijn). De duels en de rangschikking worden bijgehouden op een scoreblad. Ideaal zijn groepen van 8 of 16 deelnemers. Telkens worden herkansingsrondes voorzien voor de lopers die 1 ronde gewonnen en 1 ronde verloren hebben.

Doel van de training? Een alternatief op een intervaltraining. Ook het element stress is behoorlijk aanwezig in elk duel. Alle technieken kunnen aan bod komen.

Voorbereiding? Verschillende reeksen van omloopjes dienen uitgewerkt te worden. Ze moeten ongeveer gelijk zijn qua afstand en moeilijkheidsgraad. Het aantal omloopjes is afhankelijk van het aantal deelnemers. Voor een groep van 8 is dit 5 + 4, voor een groep van 16 is dit 8 + 8. De startlijst wordt gemaakt door lottrekking. Indien het aantal deelnemers hoger ligt dan 8 of 16 kan een pre-kwalificatie nodig zijn.

Hoe aanpassen voor jongeren?

  • Kies eenvoudig terreinen.
  • Plaats de posten op lijnmerkpunten.

Hoe moeilijker maken?

  • Maak gebruik van de Micro-O vorm.
  • Doe de oefening in een gebied met veel fijn reliëf.
  • Doe deel 2 bv. op een oro-hydro kaart of op een kaart zonder zwart.

Wie wint? De eindrangschikking wordt bepaald door het aantal gewonnen duels.

Besluit? Een boeiende training maar er moet opgelet worden om de mindere lopers niet te demotiveren omdat zij snel kunnen zakken in de rangschikking. Stress kan de prestaties van de deelnemers beïnvloeden en dit maakt deze training interessant.

Opmerking: je gebruikt best scorebladen zoals het voorbeeld op de volgende bladzijde voor een duelloop met 8 deelnemers (de excellbestanden zijn terug te vinden in de "documenten" folder) waarbij de invulling van winnaars en verliezers alsook de te lopen omlopen al aangegeven zijn.

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf

Duel-O

schema duel-O