Eierenloop

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau
schema

Hoe werkt het? Je krijgt aan de start een kaart met daarop een klassieke omloop, ditmaal van "ei naar ei". Binnen elk ei staan 3 posten waarvan je er slechts één naar keuze moet doen. De moeilijkheidsgraad van de posten is echter verschillend (gemakkelijk-moeilijk-zeer moeilijk). Om de moeilijkere posten aantrekkelijk te maken is er een bonificatie te verdienen van bv. 1 minuut per moeilijke post en 2 minuten per zeer moeilijke post. Het tweede cijfer van de post geeft de bonificatie. Een voorbeeld: aan ei 1 heb je de keuze uit de posten 10, 11 en 12. Post 10 is de gemakkelijke post en levert géén bonificatie op. Post 11 en post 12 leveren daarentegen respectievelijk 1 en 2 minuten bonificatie op. Je hebt dus de vrije keuze om je omloop af te leggen in functie van je capaciteiten.

Doel van de training? Deze training wil de loper met zijn kaart bezig laten zijn (kaart lezen al lopend en vooruit kijken) door de vele keuzemogelijkheden. Niet alleen moet er uit elk ei een post gekozen worden. Telkens moet bovendien overwogen worden of het halen van een moeilijke post zinvol is, dus voldoende tijdswinst (bonificatie) oplevert. Hierdoor wordt de psychische belasting aanzienlijk verhoogd en is een voortdurende concentratie vereist. Het overwegen om een post te halen, hoeveel tijd er nodig zou zijn voor de "omweg", of het de moeite loont, enz. maakt dit een goede training voor een scoreloop. Doordat er posten aangeboden worden met verschillende moeilijkheidsgraden is deze oefening geschikt voor iedereen.

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf

Eierenloop

Voorbereiding?

 • Plaats de gemakkelijke posten op of vlak bij een lijnmerkpunt.
 • Plaats de wat moeilijkere posten op ongeveer 100 meter van een lijnmerkpunt.
 • Plaats de moeilijke posten ver van lijnmerkpunten en liefst in het reliëf.
 • Teken nu de eieren tekenen en maak de omloop af.
 • De afstand tussen de verschillende mogelijke oplossingen mag niet te ver uit elkaar liggen, anders heeft het geen zin om een "verre" moeilijke post te gaan halen. Je kan de bonificatie van de post eventueel groter maken bv. een post 23 die 3 minuten bonificatie oplevert.
 • Ga na of de oplossing door enkel de gemakkelijke posten te nemen NIET te eenvoudig en te snel wordt. Ook bij deze volgweg zouden doorsteken en ruw oriënteren toegepast moeten worden.
 • Een grondige verkenning van het terrein is nodig. Elke oplossing moet een eerlijke kans hebben. De omgeving van de post moet kloppen, er mag géén grondbegroeiing bijgekomen zijn die de loper onverwacht hindert, enz.
 • Idealiter meet je voor jezelf op een aantal plaatsen (verschillende ondergronden) hoe lang je over 100 meter doet. Hierdoor zal je de te geven bonificatie beter kunnen inschatten om de deelnemers te lokken naar de moeilijkere posten zonder dat het voordeel te groot wordt.

Hoe aanpassen voor jongeren?

 • Doe de oefening op een eenvoudig of gekend terrein.
 • Maak kleine eieren.
 • Plaats de eieren dicht bij elkaar.
 • Laat de moeilijkheid van de bonificatie weg. De deelnemers kiezen gewoon één post per ei.

Hoe moeilijker maken?

 • Doe de oefening op oro-hydro kaarten.
 • Maak de eieren groter en speel met de bonificatie.
 • Plaats ook al eens een post in een dichter begroeid gebied bv. midden groen.
 • Plaats valse posten in de omgeving van de moeilijkere posten. De lopers die gaan kijken zullen veel tijd verliezen en hun eventuele bonificatie opgebruiken. Dit moet de deelnemers aanmoedigen om met zelfvertrouwen naar de juiste post te lopen.

Wie wint? De loper die na aftrek van de gesprokkelde bonustijd de snelste is.

Besluit? Een leuke alternatieve trainingsvorm maar de moeilijkheid is hier het uitstippelen van een omloop met diverse mogelijke oplossingen. Het halen van moeilijke posten moet lonend zijn. De loper moet er ook met zijn gedachten de ganse tijd bij zijn (psychische belasting), veel meer dan in een klassieke wedstrijd. De keuze uit de verschillende mogelijkheden maakt deze vorm dan ook net zo boeiend.

Eierenloop

Hieronder een voorbeeld van een omloop. De deelnemers worden tot op het einde voor de keuze gesteld om een moeilijke post te gaan halen.

voorbeeld