Finse aflossing

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau
schema

Hoe werkt het? Anders dan de naam "Finse aflossing" laat vermoeden is het geen aflossingswedstrijd; het is een vorm van scoreloop voor duo's. De wedstrijd begint met een massastart. De posten hebben géén punten, ze moeten allemaal aangedaan worden maar niet allemaal door beide lopers. De letterposten moeten beide lopers doen, de cijferposten slechts één van beide lopers. Samen met je ploeggenoot moet je na het startsignaal de posten zo goed mogelijk verdelen. Aan de laatste post moeten de lopers op hun ploegmakker wachten en samen de aankomstlijn overschrijden. Vandaar het belang om de posten zo zorgvuldig mogelijk onder elkaar te verdelen en er natuurlijk géén te vergeten.

Doel van de training? De "Finse aflossing" laat variatie toe in de training. Alle technieken kunnen aan bod komen. De druk op de lopers is groter omdat het een ploegenwedstrijd is waarbij er dikwijls posten vergeten worden. De lopers die het snelst weg zijn aan de start zijn niet noodzakelijk de eerste aan de aankomst. De lopers moeten leren zich te beheersen en hun stress onder controle te houden aan de start.

Voorbereiding?

  • Stippel een scoreloop uit met een behoorlijk aantal posten. Kies de posten die beide lopers moeten doen zodanig dat de verdeling van de resterende posten niet voor de hand ligt.
  • Zorg voor variatie tussen gemakkelijke en moeilijke posten.

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf

Finse aflossing

Hoe aanpassen voor jongeren?

  • Doe de oefening op een eenvoudig terrein.
  • Laat de kaart een aantal minuten bestuderen voor de start.
  • Plaats de posten dicht bij elkaar.

Hoe moeilijker maken?

  • Plaats een groot aantal posten in gedetailleerd reliëf.
  • Plaats enkele posten ver buiten de zone met de meeste posten.
  • Gebruik oro-hydro kaarten.

Wie wint? De snelste ploeg waarbij elke loper de verplichte posten aangedaan heeft en alle andere posten door één van de lopers van de ploeg.

Besluit? Een andere vorm van oriëntatie met een grote "amusementswaarde" aan de start. Hier kunnen de "slimmere" ploegen voordeel halen uit de goede verdeling van de posten. Deze oefening vergt wel een doordachte uitstippeling maar is daarbuiten niet erg tijdrovend.

Zo zou een Finse aflossing er kunnen uitzien:

voorbeeld