Gesloten venster-O

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

Hoe werkt het? Je krijgt aan de start een klassieke omloop doch ditmaal is de kaart NIET zichtbaar in de onmiddellijke omgeving van de posten (een "gesloten" venster). Je beschikt wel over een postenbeschrijving.

Doel van de training? Aan de hand van een "gesloten" vensterloop kan je de loper verplichten te vertragen in de nabijheid van de post. De keuze van een goed aanvalspunt is van groot belang. Op goed geluk naar de post lopen zal meestal leiden tot tijdsverlies. De loper zal de omgeving van de post goed moeten observeren. Kompaslopen en passen tellen vanaf een aanvalspunt (een exacte richting aanhouden) kan ook geoefend worden over de laatste 100 tot 150 meter naar de post.

Voorbereiding?

  • De omloop uitstippelen met variatie in de te gebruiken technieken met één of meerdere aanvalspunten net buiten de controlecirkel.
  • De binnenkant van de controlecirkel inkleuren. (Hang de volledige kaart uit na de training zodat de deelnemers hun weg naar de post kunnen bekijken).
  • Een goede postenbeschrijving maken.

Hoe aanpassen voor jongeren?

  • Doe de oefening op een eenvoudig terrein.
  • Plaats de posten dicht bij elkaar.
  • Gebruik kleine vensters.
  • Doe de oefening als ster-O zodat de jongeren nooit ver van de start zijn.
  • Plaats de posten op lijnmerkpunten. Je kan zelfs lijnmerkpunten nemen (en/of kruisingen ervan) die buiten de controlecirkel komen zodat je bijna kan raden hoe de kaart eruit ziet in de controlecirkel.

Hoe moeilijker maken?

  • Gebruik grotere controlecirkels.
  • Onduidelijke of zelfs geen aanvalspunten voorzien dicht bij de controlecirkel.

Wie wint? Klassiek, de snelste.

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf

Gesloten venster-O

Besluit? Een eigenaardige trainingsvorm doordat je tot in de nabijheid van de post kan geraken. Het vereist een grote discipline van de loper om de post degelijk "aan te vallen" en niet op goed geluk de controlecirkel in te lopen.

Hieronder een voorbeeld met posten in het reliëf wat de oefening behoorlijk moeilijk maakt.

voorbeeld gesloten vensterloop