Handicap-O met nesten

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

Hoe werkt het? Je krijgt een kaart met daarop een omloop. Op een aantal locaties staan de posten dicht bij elkaar (een nest). Naargelang je niveau moet je één, twee, ... of alle posten van een nest zoeken voor je naar je volgende post kan. Dit wordt natuurlijk op voorhand vastgelegd.

Doel van de training? Een training waarbij deelnemers van verschillende niveaus samen een wedstrijdje kunnen doen. Dit zal de mindere lopers aanmoedigen om extra hun best te doen omdat ze de kans hebben te betere lopers te verslaan. Voor de lopers die meerdere posten per nest moeten zoeken is dit een verandering van tempo. De andere lopers moeten de snelste oplossing trachten te vinden alnaargelang het aantal posten dat zij moeten zoeken. Tenslotte wordt een in wedstrijden veel voorkomende situatie gecreëerd: afleiding door andere lopers in de postenzone.

Voorbereiding? Werk een omloop uit met afwisselend één post en dan een nest. In elk nest moeten evenveel posten voorzien worden. De moeilijkheidsgraad van de posten in de nesten is best verschillend. Bepaal tenslotte de handicap van de lopers.

Hoe aanpassen voor jongeren?

  • Doe de oefening in een parkdomein.
  • Plaats de posten op lijnmerkpunten.

Hoe moeilijker maken?

  • Doe de oefening in een gebied met veel fijn reliëf.
  • Begin met een massastart. Maak grote nesten. Geef alle posten van een nest eenzelfde nummer bv. van 1 tot 8. De lopers krijgen dan de taak in elk nest dezelfde nummers te zoeken bv. 2, 5 en 7. Op deze manier kunnen lopers met eenzelfde handicap toch verschillende posten moeten zoeken per nest zodat volgen uitgesloten wordt.

Wie wint? De loper die als eerste aan de aankomst komt en zijn opdracht correct heeft uitgevoerd.

Besluit? Interessante oefening die de deelnemers verplicht keuzes te maken over de te zoeken posten die bovendien hun resultaat kunnen beïnvloeden. Doordat iedereen een kans heeft te winnen is de fysieke en psychische belasting aanzienlijk.

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf

Handicap-O met nesten

Hieronder een voorbeeld met nesten van 3 posten.

voorbeeld handicap-O