Indoor-O

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

overzicht indoor Hoe werkt het? Diverse trainingsvormen kunnen ook indoor uitgevoerd worden bv. klassieke omloop, scoreloop, lijn-O, Noors systeem, memo, enzovoort. De werking is identiek. Het enige verschil is dat de kaarten nu op zeer grote schaal zijn (zie ook show-O (zie )) en dat er andere symbolen gebruikt worden om typische voorwerpen zoals tafels, stoelen, banken, enz. weer te geven.

Doel van de training? Jongeren laten kennis maken met de basistechnieken van het O-lopen, eventueel ook om bepaalde vormen uit te leggen. Gevorderden kan men oefeningen op snel werken laten doen.

Voorbereiding?

  • Zoek een klaslokaal, sporthal of gebouw dat gebruikt kan worden. Maak hiervan een basiskaart met alle vaste merkpunten zoals muren, deuren, enz.
  • Maak een legende van de bruikbare verplaatsbare merkpunten waarover je kan beschikken bv. springmatten, bokken, banken, vuilbakken, enz. Gezien de grote schaal van de kaart worden de merkpunten ook op schaal getekend.
  • Kies ten slotte een oefening en maak er een geschikte opstelling voor.

Hoe aanpassen voor jongeren? Kies eenvoudige O-vormen om mee te beginnen.

Hoe moeilijker maken? Laat de deelnemers de kaart maken t.t.z. alle verplaatsbare merkpunten op de juiste plaats zetten. Plaats de posten dicht bij elkaar zodat de lopers weinig tijd hebben om op hun kaart te kijken.

Wie wint? Idem als bij de gekozen vorm die uitgevoerd wordt.

Besluit? Een ideale omgeving om de basisbeginselen van het O-lopen aan te leren. Op elk moment heb je een overzicht van het gebeuren, er is géén grote verplaatsing nodig naar een ander domein en de weersomstandigheden spelen géén rol.

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf

Indoor-O

Hieronder een voorbeeld met een klassieke omloop.

voorbeeld 1 indoor

Indoor-O

Hieronder een voorbeeld met een scoreloop.

voorbeeld 2 indoor

Indoor-O

Tenslotte een voorbeeld met een extra doolhof.

voorbeeld 3 indoor