Jachthond-O

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

Hoe werkt het? Deze oefening is nagenoeg het tegenstelde van de vossenjacht-O. Elke deelnemer krijgt een kaart met een klassieke omloop en een controlekaart. De lopers starten met een klein interval (een handicap), de traagste eerst. Het doel is dat iedereen gelijktijdig de aankomst zou bereiken. Een paar minuten na de laatste starter vertrekt de "jachthond" (trainer of een andere loper) die de posten ophaalt. Het gaat er voor de lopers om alle (of zo veel mogelijk) posten te vinden en de jachthond voor te blijven.

Doel van de training? Werken onder stress in de vorm van een spelvorm. De oefening mag niet te technisch zijn opdat er niet te veel gezocht zou worden aan de posten om het tempo en de stress hoog te houden en de jachthond (of de andere lopers) voor te blijven. Als een loper een misser maakt of een post niet direct vindt, kan hij beslissen de post over te slaan. Hij kan ook bewust kiezen een stuk af te snijden door een post te laten vallen om zeker te zijn afstand tussen hem en de jachthond te houden. Zo voorkomt hij dat hij achter de jachthond geraakt en daardoor veel posten mist. Hierdoor komt er bij deze oefening ook wat strategisch inzicht aan te pas.

Voorbereiding? Naast het maken van een omloop met een gemiddelde moeilijkheidsgraad is het maken van de startlijst met de berekening van de handicap (in functie van de afstand van de omloop (gemiddelde km-tijd)) de grootste uitdaging. Om het de jachthond gemakkelijk te maken worden de klassieke vlaggetjes en tangetjes gehangen (zonder metalen stangen).

Hoe aanpassen voor jongeren? Doe de oefening in een eenvoudig terrein, met de posten op lijnmerkpunten en laat meer tijd tussen de laatste loper en de jachthond.

Hoe moeilijker maken? De moeilijkheid van de oefening hangt in grote mate af van de keuze van het terrein en de locatie van de posten. Let op de oefening niet te moeilijk te maken omdat dan snel frustratie kan optreden als de jachthond de lopers te snel inhaalt waardoor het doel van de oefening voorbij geschoten wordt. Eventueel kan een snelle jachthond een moeilijkere kaart krijgen bv. zonder zwart.

Wie wint? De snelste loper met de meeste posten.

Besluit? Een alternatieve groepsoefening waar de nadruk niet ligt op het inoefenen van één bepaalde techniek maar meer op het spelelement, de fysieke inspanning om tot het uiterste te gaan en de stress om de jachthond voor te blijven. In het ideale geval heeft iedereen een gelijke kans. Voor deze oefening kan de groep dus samengesteld zijn uit lopers van een verschillend niveau.

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf