Jan met de pet-O

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

voorbeeld Hoe werkt het? Op het eerste zicht is het een gewone scoreloop met een massastart. De lopers krijgen een kaart (op grote schaal) met posten maar géén postenbeschrijving of controlenummers, wel een controlekaart.

Eén of twee lopers krijgen echter GEEN kaart. Dit zijn de "jagers" en zij krijgen een pet op om herkenbaar te zijn. Deze Jannen (of Jeanninekes) vertrekken 30 seconden na de anderen en moeten proberen een kaart te bemachtigen door een loper te vangen. Een loper die aangetikt wordt door een jager moet zijn kaart afgeven en de pet opzetten. Terugtikken mag niet.

Er zijn echter veilige plaatsen. Een loper die aan een post staat kan niet getikt worden.

De opzet is voor iedereen is dezelfde: binnen de opgelegde tijd trachten zoveel mogelijk posten aan te doen.

Een spreiding van de lopers kan bekomen worden door alle lopers een verschillende eerste post op te leggen.

Doel van de training? Op een speelse wijze de lopers laten fijn oriënteren en vooral zich leren te relocaliseren. De "jagers" moeten zich zien terug te vinden als zij een kaart in handen krijgen. De andere lopers moeten zich meermaals relocaliseren als zij op de vlucht slaan voor een jager en daardoor even niet meer op de kaart konden kijken.

De posten mogen géén controlenummer hebben omdat dit het relocaliseren te veel zou vereenvoudigen. Dit maakt bovendien ook dat de lopers steeds goed moeten weten waar ze zijn om de post te knijpen in het juiste vakje.

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf

Jan met de pet-O

Voorbereiding?

  • Maak een kaart op grote schaal van een gedetailleerd gebied. Hou het gebied klein zodat de jagers de lopers gemakkelijk zouden kunnen vinden.
  • Zet vervolgens een postennet uit van bv. 15 à 20 posten, centraal rond een start/aankomst.

Hoe aanpassen voor jongeren?

  • Geef de controlenummers van de posten.
  • Doe de oefening op een eenvoudig park- of schooldomein.
  • Plaats de posten op lijnmerkpunten.

Hoe moeilijker maken?

  • Plaats enkele valse posten.
  • Neem vier jagers i.p.v. één of twee.
  • Doe de oefening op een oro-hydro kaart in fijn reliëf.

Wie wint? De winnaar is deze loper die binnen de opgelegde tijd de meeste posten juist heeft geknepen.

Besluit? Deelnemers op een speelse manier laten oefenen om zichzelf terug te vinden op een kaart is mogelijk en daar is deze spelvorm het bewijs van.