Juist of fout-O

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

Hoe werkt het? Ook ditmaal krijg je een kaart met een klassieke omloop. De moeilijkheid schuilt er nu in dat je enkel de juist geplaatste posten mag knijpen. Op een aantal plaatsen staat bovendien GEEN post. Je krijgt een postenbeschrijving zonder controlenummers.

Doel van de training? Met deze oefening wordt het fijn oriënteren en het kijken naar de bijzonderheden van het terrein in de omgeving van de posten (en niet enkel naar de vlaggetjes) ingeoefend. Het ontbreken van een aantal posten vraagt het nodige zelfvertrouwen om verder te gaan. Bovendien moet de postenbeschrijving gelezen worden.

Voorbereiding? Werk een omloop uit in een gebied met veel op elkaar lijkende details. Maak een goede postenbeschrijving (zonder controlenummers voor de deelnemers).

Hoe aanpassen voor jongeren?

  • Plaats de posten op lijnmerkpunten.
  • Plaats overal minstens één post.
  • Plaats juiste en foute posten ver uit elkaar.
  • Plaats de foute posten bij andere types merkpunten dan het controlepunt bv. een put i.p.v. een boom.

Hoe moeilijker maken?

  • Doe de oefening in een gebied met veel fijn reliëf.
  • Gebruik een oro-hydro kaart.
  • Voorzie veel punten (en vlaggetjes).

Wie wint? De loper met de beste totaaltijd wint. Per foutief geknepen of vergeten post worden er bv. vijf minuten aan de gelopen tijd toegevoegd.

Besluit? Een iets moeilijkere training dan een Micro-O doordat er nu ook posten kunnen zijn waar geen vlaggetje op de juiste plaats hangt. Dit brengt een extra onzekerheid in de oefening, een beetje zoals bij een meerkeuzevraag : "géén van bovenstaande oplossingen is juist". Dit maakt het een zeer technische training die nauwkeurig werken vereist en een goede kennis van de postenbeschrijving. Het vraagt ook een goede terreinanalyse in de zone rond de post.

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf

Juist of fout-O

Hieronder een training met de posten in het reliëf. De foute posten staan meestal op gelijkaardige merkpunten met als doel de lopers aan het twijfelen te brengen.

voorbeeld juist of fout O-loop