Knooppunten aflossing-O

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

Hoe werkt het? Beide lopers van een duo krijgen elk een kaart met een omloop en moeten dezelfde posten aandoen, doch in een andere volgorde (zie schema). Om beurt moeten ze zo snel mogelijk een aantal posten aandoen om dan de ploeggenoot af te lossen op een knooppunt, in het voorbeeld in het blauw aangeduid. Elk duo beschikt over één emit (of controlekaart) die doorgegeven moet worden aan de aflossingspunten.

De training begint met een massastart. Loper A heeft de emit en doet het eerste stukje van zijn omloop tot aan post 3. Ondertussen zijn alle lopers B rechtstreeks naar deze post, het eerste knooppunt, gelopen. Loper B neemt de emit over en doet zijn eerste omloopje. Aan post 4 lossen ze elkaar terug af. Dit gaat zo door tot aan het keerpunt en de ganse terugweg tot aan de aankomst.

schema

Doel van de training? Een bijzondere aflossingstraining. Doordat er veel lopers in het bos zijn is de drang om te presteren groot en is het zeker een goede fysieke training. De lopers mogen de concentratie niet verliezen en zich zeker niet laten beïnvloeden door andere lopers. Volgen en/of gevolgd worden zijn omstandigheden waarmee iedereen geconfronteerd kan worden.

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf

Knooppunten aflossing-O

Voorbereiding? Deze training vraagt géén bijzondere voorbereiding buiten het uitstippelen van de omloop die bij voorkeur in beide richtingen ongeveer even moeilijk is. Maak dan de kaarten voor beide lopers. Het systeem moet wel goed uitgelegd worden opdat iedereen goed zou weten hoe het werkt.

Hoe aanpassen voor jongeren? Het wordt afgeraden deze oefening te doen met te jonge lopertjes.

Hoe moeilijker maken? De terreinkeuze en de plaatsing van de posten bepalen in grote mate de moeilijkheidsgraad van de training.

Wie wint? De ploeg die als eerste de omlopen correct aflegt.

Besluit? Een oefening die relatief weinig voorbereiding vraagt maar die toch een boeiende en zeer intensieve training is voor de lopers. In het begin van de oefening zal het zeker een drukke bedoening zijn aan de knooppunten wat ook de sfeer zal bevorderen.