Kompasloop

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

voorbeeld kompasloop Hoe werkt het? Bij een kompasloop krijg je een blanco kaart met daarop een klassieke omloop (start-posten-aankomst), de schaal en de noorderlijnen. Je krijgt ook nog een postenbeschrijving.

Doel van de training? Dit soort oefening is een uitstekende training op het volgen van een richting (kompas) en op het schatten van de gelopen afstand (passen tellen).

Voorbereiding?

 • Je kiest best een eenvoudige streek uit voor deze oefening. Ook mag je de punten niet te moeilijk maken en de vlaggetjes moeten goed zichtbaar geplaatst worden.
 • Zorg er ook voor dat er geen onoverschrijdbare hindernissen (bv. een hoge omheining) op de rechte weg tussen 2 posten liggen.
 • De afstand tussen de posten bedraagt best 300 à 400 meter. Op te korte afstanden kan de loper zijn fout te gemakkelijk herstellen, ook als hij "slordig" werkt. Over te lange afstanden is het moeilijk om een exacte richting te blijven aanhouden zonder af te wijken. Het risico is dan te groot dat er teveel gezocht moet worden zodat de oefening haar doel voorbij schiet.
 • Geef de deelnemers ook de gelegenheid hun benodigd aantal dubbele passen te bepalen of te controleren. Meet hiervoor 100 meter af langs een pad en door een goed doorloopbaar bos.
 • Maak naast de blanco kaarten voor de deelnemers ook een klassieke kaart met de omloop. De deelnemers kunnen dan na afloop zich proberen te herinneren welke merkpunten zij gezien (of niet gezien) hebben tussen of in de nabijheid van de posten.

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf

Kompasloop

Hoe aanpassen voor jongeren?

 • Kinderen kan je een kompasloop laten uitvoeren in een park of op een schoolterrein.
 • Beperk de afstanden tot 100 à 200 meter.
 • Maak eventueel een aangepaste kaart, blanco tussen de posten maar met alle details in de omgeving van de posten (zie ook vensterloop).
 • Je kan de kinderen ook steeds laten terugkeren naar de start (steroriëntatie).

Hoe moeilijker maken?

 • Je kan langere stukken (500 à 600 meter) inbouwen in de omloop.
 • Gebruik een geaccidenteerd terrein (bv. heide) of heuvelachtig terrein waar passen tellen moeilijk is.

Wie wint? Iedereen die alle posten vindt is al een winnaar. Vermits de loopsnelheid hier NIET primeert maar wel de nauwkeurigheid, is een alternatief op :"de loper met de snelste tijd wint", aangewezen. Het meten van de afwijking op de posten is nagenoeg onmogelijk zodat toch steeds het aspect tijd aan bod zal komen. Je kan dan eventueel werken met de tussentijden en per post punten toekennen aan de snelste lopers bv. 5-4-3-2-1. Op deze manier weegt het maken van een fout niet te zwaar door in het eindresultaat en blijven de lopers gemotiveerd gedurende de ganse omloop.

Besluit? Deze oefening spitst zich toe op het gebruik van het kompas zonder andere technieken aan bod te laten komen. Een kaart behoort immers bij de basisuitrusting van een oriënteerder en het kompas wordt meestal gebruikt om de kaart te oriënteren of om een ruwe richting te nemen. Het is een leuke oefening als afwisseling maar de techniek van het kompaslopen blijft een hulpmiddel.

Hieronder een uitgewerkt voorbeeld:

voorbeeld kompasloop oplossing kompasloop

Kompasloop

Hieronder een uitgewerkt voorbeeld voor kinderen van een kompasloop in stervorm.

voorbeeld kompasloop voor kinderen voorbeeld kompasloop voor kinderen

Verder nog een voorbeeld met grote witte vlakken maar ook met een aantal opvangmogelijkheden wat de oefening wat eenvoudiger maakt en een veiliger gevoel geeft aan de deelnemers.

voorbeeld trol training

Kompasloop

Tenslotte nog een eerder ludieke vorm maar toch doeltreffend. Ook hier heb je de mogelijkheid de kaart te zien in de omgeving van de posten.

voorbeeld ludieke kompasloop