Kriskras-O

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

schema kriskras-O kaart kriskras-O Hoe werkt het? Op een klein terrein worden 16 posten geplaatst. Je krijgt een kaart met daarop de locatie van de posten en een kleine omloop. Je moet de posten in volgorde aandoen en telkens in je controlekaart knijpen. Het noorden wordt aangegeven met een bord.

Doel van de training? Jongeren leren hun kaart georiënteerd te houden. Laat ze de omloopjes doen en benadruk het feit dat ze telkens hun kaart moeten oriënteren. Laat ze op het einde van de oefening een omloopje doen waarbij ze hun kaart NIET mogen draaien (ze houden de kaart steeds op dezelfde manier voor zich). De kans is groot dat ze een fout maken. Op deze manier wordt het belang van het oriënteren van de kaart nog eens aan de lijve duidelijk gemaakt.

Voorbereiding? Zorg voor 16 posten, zet ze ongeveer 5 meter uit elkaar en plaats een bord met een noordpijl. Nummer de startplaatsen. Maak verschillende kaartjes met omlopen die beginnen op één van de verschillende startplaatsen. Zorg voor voldoende controlekaarten.

Hoe aanpassen voor jongeren? Ideale oefening voor starters.

Hoe moeilijker maken? Laat 4 deelnemers gelijktijdig starten of maak er een kleine aflossingswedstrijd van (de start van de ploeg blijft dezelfde maar ze moeten telkens een ander omloopje doen).

Wie wint? Iedereen die de omloop foutloos kan afleggen wint. Bij de aflossing wint natuurlijk de snelste ploeg. Per fout geknepen post kan een straftijd van 30 seconden bijgeteld worden om niemand uit te sluiten.

Besluit? Een oefening om de eerste elementaire technieken aan te leren. Laat de oefening doen op snelheid en je zal zien dat er toch nog veel fouten gemaakt worden, zeker als ze met meerderen gelijktijdig een omloopje moeten afleggen en nog meer als de stress van een aflossing er komt bij kijken.

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf