De leer het zelf O-loop

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

voorbeeld paneel Hoe werkt het? Als je nog nooit van O-lopen gehoord hebt is dit misschien iets voor jou. Aan de inschrijving krijg je een blad met de uitleg over het verloop van de oefening en een blanco kaart.

Aan de start staat een paneel met bijkomende uitleg en een kaart met extra informatie en de positie van post 1. In het begin van de omloop hangen er lintjes zodat je de volgende posten vindt. Daar staat telkens weer een paneel.

Naarmate je vordert, kom je meer te weten over de kaart, de symbolen en enkele basistechnieken. Op het einde kan een stukje vrij oriënteren ingebouwd worden. Je kan deze omloop dus afleggen zonder verdere begeleiding. Alles wat je moet doen en weten staat op de panelen.

Doel van de training? Dit is eerder een initiatie tot het O-lopen, bedoeld om groepen die nog nooit aan O-lopen gedaan hebben op een gestructureerde manier kennis te laten maken met de basisbeginselen van de sport. Het voordeel van deze vorm is dat de deelnemers zeer snel op pad kunnen zonder dat ze veel uitleg op voorhand moeten krijgen.

Voorbereiding? Het uitwerken van de verschillende panelen en een goede didactische omloop kunnen vrij tijdrovend zijn. Daar staat tegenover dat de panelen meer dan eens kunnen gebruikt worden voor andere groepen. Als hulp vind je een volledig uitgewerkt voorbeeld in de documentenmap.

Hoe aanpassen voor jongeren? Dit is een ideale vorm voor jongeren.

Hoe moeilijker maken? zie Quiz-O

Wie wint? Dit is geen oefening tegen tijd, iedereen zou de omloop met succes moeten kunnen afleggen.

Besluit? Een ideale initiatievorm die de eerste keer veel voorbereidend werk vraagt maar nadien dikwijls herbruikt kan worden.

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf