Linjesloop-O

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

Hoe werkt het? Een klassieke omloop met aangepaste moeilijkheidsgraad moet door beginnelingen afgelegd kunnen worden door lintjes te volgen. De loper krijgt een kaart met de posten en een geschreven postenbeschrijving.

Doel van de training? Beginnende lopers laten wennen aan de kaart en het terrein. Ze leren de symbolen kennen en de basistechnieken toepassen. Beginnelingen zijn onzeker en dit wordt juist opgevangen door de lintjes die zorgen dat ze niet verloren kunnen lopen.

Voorbereiding? Een eenvoudige omloop moet uitgestippeld worden waarbij lintjes gehangen worden tussen de posten over duidelijke volgwegen.

Hoe aanpassen voor jongeren? De eenvoudige vorm is de basisversie die zeker aangepast is voor elke beginneling.

Hoe moeilijker maken?

  1. De lopers krijgen een kaart met een lijn (waarop de lintjes hangen) en de lokatie van de posten die ze mogen knijpen. Er staan echter een aantal valse posten op de lijn die niet geknepen mogen worden.
  2. De lopers krijgen een blanco kaart en moeten de juiste lokatie van de posten intekenen op de kaart. Eventueel kunnen zij gevraagd worden de volledige volgweg in te tekenen.
  3. Gebruik andere lijnmerkpunten dan alleen maar wegen en paden.
  4. De lopers krijgen een blanco kaart en volgen de lintjes. Aan elke post hangt een kaartje met 3 mogelijke locaties van de post (of drie verschillende kaartjes)(zie voorbeelden bij Quiz-O). De deelnemers krijgen een aangepaste controlekaart en knijpen in de letter a, b of c welke volgens hen de juiste oplossing is. Een straftijd van bv. 2 minuten per fout kan aan de looptijd toegevoegd worden.
  5. Idem als de vorige vorm maar aan elke post moet nu een eenvoudig probleem opgelost worden volgens het principe van precisie-O.
  6. Een oefening volgens het vlinder-O principe. De omloopjes worden gemaakt en lintjes worden gehangen doch posten worden niet geplaatst door de organisator. De deelnemers (in groepjes van 2 of 3) krijgen een eerste omloopje toegewezen met 2 à 3 posten die zij moeten plaatsen. Vervolgens doen ze de omloopjes van de anderen en duiden zij de juiste locatie van de posten aan op hun kaart. Als zij alle omloopjes gedaan hebben mogen ze de posten van hun omloop terug ophalen.
  7. Maak er een biathlon lintjesloop van.

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf

Linjesloop-O

Wie wint? De eerste kennismakende oefeningen zouden niet tegen tijd gedaan mogen worden. Naarmate de oefeningen moeilijker worden kan ook het accent gelegd worden op sneller werken en lopen tussen de beslissingspunten. Een tijdsopname bepaalt dan de winnaar, al dan niet met de toevoeging van straftijden.

Besluit? Eenvoudig beginnen met O-lopen is mogelijk dankzij de lintjesloop maar eens men de basistechnieken onder de knie heeft kan men het principe toepassen voor meer technische oefeningen. Een lintjesloop heeft dus meer mogelijkheden dan op het eerste zicht zou lijken.

Opmerking: de lintjesloop laat ook toe gelijktijdig met groepen van verschillende niveaus te werken. Terwijl de starters een klassieke lintjesloop doen met bv. 10 posten kunnen de andere groepen dezelfde lintjes volgen maar een andere opdracht hebben (nummering zoals hernomen bij "hoe moeilijker maken"):

  • (1) Een lijn met daarop 6 à 7 posten van de klassieke lintjesloop. De andere posten zijn dan de valse posten. (zie voorbeeld hieronder)
  • (2) Een lijn en de 10 posten moeten ingetekend worden.
  • (4) Aan elke post hangt voor deze groep een extra kaartje met de mogelijke locaties van de post.

Hieronder een geschematiseerd voorbeeld van de eerste variante. De rode stippellijn stelt de volgweg met de lintjes voor. De starters doen een klassieke omloop en zoeken daarbij alle posten. De andere groep heeft een lijn op de kaart en mag enkel de rode posten knijpen.

voorbeeld combinatie