Memo-O

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

Hoe werkt het? Een memorisatieloop is een klassieke O-loop, je beschikt alleen niet over een kaart. Aan de start mag je naar een kaart kijken met daarop de start en de eerste post. Aan jou om een volgweg uit te stippelen die je kan onthouden om de post te vinden. Aan die post hangt dan wederom een kaartje met de volgende post, enz. tot je aan de aankomst bent.

De oefening begint met een massastart. Iedereen gaat op zoek naar de post met de juiste kleur en knijpt die in zijn controlekaart. Vervolgens keren ze terug naar de start/aankomst. Hun controlekaart wordt tegengeknepen door een controleur om vals spelen te voorkomen. Dan kunnen zij op een opgavenbord hun volgende kleur aflezen en terug op zoek gaan naar de juiste post. De oefening gaat door totdat alle kleuren in de opgegeven volgorde aangedaan werden. Een loper die zich vergist van kleur moet eerst terug de juiste kleur gaan zoeken vooraleer de volgende opdracht te mogen uitvoeren.

Doel van de training?

 • Deze training stimuleert je kaartgeheugen, het vereenvoudigen van de kaart en het zoeken van een zekere volgweg en aanvalspunt. Het is tevens een oefening op "vooruit kijken". Daarenboven dient deze training om aan te tonen dat je je volgweg niet voortdurend op de kaart moet controleren (=tijdverlies). Omgekeerd dient natuurlijk voldoende aandacht aan de kaart geschonken te worden om fouten te voorkomen. Deze oefening verplicht je een volgweg te structureren, overbodige details te verwaarlozen en enkel de voornaamste merkpunten te gebruiken.
 • De stress wordt opgevoerd omdat je geen kaart bij je hebt.
 • Tenslotte vereist dit de nodige discipline aan de post om niet zo maar weg te lopen. De kaart (aan de post) oriënteren is de eerste stap (en dit zou zo ook moeten zijn in een wedstrijd).

Voorbereiding? (Deze is nagenoeg dezelfde als voor het Noors systeem.)

 • Je eerste taak is een klassieke omloop uit te stippelen. Je mag hierbij kruisen of de deelnemers heen en weer laten lopen. Plaats de posten dicht bij een lijnmerkpunt.
 • Maak de kaartjes om aan de posten te hangen (start-1, 1-2, 2-3, enz).
 • Wees uiterst aandachtig bij het plaatsen van de posten en het hangen van de kaartjes (het juiste kaartje aan de juiste post).
 • Laat een voorloper de omloop doen. Een vergissing bij het plaatsen van de posten is hier katastrofaal.

Hoe aanpassen voor jongeren?

 • Doe de oefening op een eenvoudig terrein.
 • Plaats de posten dicht bij een centraal gelegen start.
 • Doe de oefening onder een stervorm (dit kan als de groep niet te groot is). Let wel op met de organisatie aan de start met de verschillende kaartjes.

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf

Memo-O

voorbeeld kaartje

Hoe moeilijker maken?

 • De oefening in moeilijk terrein doen.
 • Lange afstanden met veel wegkeuzemogelijkheden inlassen.
 • De loper 2 à 3 posten laten onthouden.
 • De oefening (een omloop) doen waarbij er geen kaart aan de posten hangt maar wel op enkele aangegeven plaatsen aan de hand van bv. kruisjes (zie voorbeeld op de volgende pagina).
 • Een memo in de vorm van een scoreloop met posten waar kaarten hangen en andere posten waar GEEN kaarten hangen. De posten waar een kaart hangt, moeten duidelijk aangegeven worden.

Wie wint? Iedereen die de oefening succesvol kan afleggen, is al een winnaar.

Besluit? Een training met een hoog afschrikkingseffect, zeker als men ze voor de eerste keer doet. De baanlegger moet er zorg voor dragen dat de oefening goed uitgewerkt is (doenbaar is) zodat de meeste lopers ze tot een goed einde kunnen brengen. Dit zal hen een grote voldoening geven en hun zelfvertrouwen doen stijgen.

Hieronder een stuk uit een klassieke memo-O met de kaartjes die aan de posten hangen.

voorbeeldkaartjes

Memo-O

Een voorbeeld van een memo-scoreloop.

voorbeeld score memo-O

En een voorbeeld van een memoloop met kaarten "onderweg".

voorbeeld memo-O met kaarten onderweg