Memo puzzle aflossing

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

Hoe werkt het? De deelnemers worden in duo's of in groepjes verdeeld. Op een kleine afstand staan een aantal posten (bv. 12) die zichtbaar zijn vanaf de plaats waar de lopers staan. Elk groepje heeft een moederkaart die zij met de puzzlestukjes moeten proberen na te maken. De lopers moeten nu om beurt naar een post lopen en daar een stukje halen van de puzzle die zij moeten maken. Elk groepje moet een verschillende puzzle maken dus moeten de lopers goed kijken vooraleer te vertrekken naar een post en proberen een juist puzzlestukje mee te brengen. Een meegebracht stukje moet eerst juist geplaatst worden op de moederkaart vooraleer de volgende loper mag vertrekken.

Indien een stukje niet past moet de loper die het gehaald heeft eerst dit terug gaan leggen en een juist stukje meebrengen vooraleer de volgende loper mag vertrekken.

Doel van de training? Op een speelse manier toch bezig zijn met kaarten en geheugentraining.

Voorbereiding?

  • Kies een kaartje per groepje en knip ze in bv. 12 stukken.
  • Maak dan enveloppes met daarin telkens één stukje van elke puzzle.
  • Plaats dan de posten en leg de stukjes uit één enveloppe bij deze post.
  • Om zeker te zijn dat de stukjes weersbestendig zijn (tegen regen) en een beetje zwaar (zodat ze niet wegvliegen) kunnen de puzzlestukjes best op karton geplakt worden en daarna bedekt met zelfklevende plastiekfolie.

Hoe aanpassen voor jongeren? Neem duidelijk verschillende kaarten met telkens een dominante kleur zoals bv. veel geel, groen, wegen, reliëf, een stadskaart, enz.

Hoe moeilijker maken? Elk groepje krijgt een kaart met de locatie van de posten. Ze staan nu niet zichtbaar meer opgesteld maar ze moeten op memorisatie gezocht worden.

Wie wint? Het groepje dat er in slaagt het eerst de puzzle te voltooien.

Besluit? Een oefening om tussendoor te doen waarbij toch een kaart en geheugentraining een belangrijke rol spelen.

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf