Merkpuntenloop 1

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

Hoe werkt het? Je krijgt een klassieke omloop met een groot aantal posten bv. een 30-tal. Ongeveer 2/3 hiervan mogen geknepen worden als ze overeenkomen met de postenbeschrijving, anders moet de post overgeslagen worden.

Een voorbeeld (zie kaart op volgende bladzijde): post 1 heeft als beschrijving "kruising pad en natte gracht". Op de kaart ziet de loper dat de eerste post op de kaart hieraan voldoet. Die post moet dus aangedaan worden. De volgende beschrijving is wederom "kruising pad en natte gracht". Post 2 op de kaart komt niet overeen met de beschrijving, post 3 wel. Post 2 op de kaart moet dus overgeslagen worden, enz.

Opmerking: achteruit werken mag niet. Het kan dat de postenbeschrijving voor een volgende post ook overeenkomt met deze van de vorige post. De loper mag echter nooit terugkeren, hij moet altijd verder blijven gaan.

Doel van de training? Lopers voornamelijk lijnmerkpunten laten volgen waarbij de posten soms al naast het lijnmerkpunt staan. Daarnaast moet goed gekeken worden naar de postenbeschrijving zodat deze ook aangeleerd wordt. De loper die de postenbeschrijvingen goed kent, kan op bepaalde plaatsen tijd winnen door vol vertrouwen de posten over te slaan.

Voorbereiding?

  • Stippel een omloop uit langs lijnmerkpunten. Plaats veel posten, bij voorkeur op gelijkaardige lijnmerkpunten, zodat een goede analyse van postenbeschrijving en kaart noodzakelijk is. Het is echter niet de bedoeling er een micro-O van te maken.
  • Maak een duidelijke postenbeschrijving.
  • Verken de omloop en breng eventueel verbeteringen aan de kaart aan en/of verplaats posten indien de situatie op het terrein veranderd zou zijn.
  • Maak een kaart met de juiste oplossing voor na de training.

Hoe aanpassen voor jongeren? Geef een geschreven postenbeschrijving.

Hoe moeilijker maken? De oefening kan gedaan worden in een moeilijker terrein met een moeilijkere postenbeschrijving en met posten in het fijn reliëf.

Wie wint? De snelste loper wint als hij geen fouten gemaakt heeft. Per fout komen er 2 minuten straftijd bij. De totaaltijd bepaalt de uiteindelijke winnaar.

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf

Merkpuntenloop 1

Opmerking: deze oefening kan ook gedaan worden als droogtraining (oriënteren in je luie zetel). Hieronder een voorbeeld, de oplossing vind je op de volgende bladzijde.

voorbeeld merkpuntenloop

Merkpuntenloop 1

Besluit?Een eenvoudige formule voor een oefening in kaartlezen en postenbeschrijvingen analyseren. Hier is er natuurlijk een extra stimulans want door snel de posten te vinden op de kaart die overeenkomen met de postenbeschrijving kan er tijd gewonnen worden. Natuurlijk kan deze oefening zelfs gedaan worden door ervaren oriënteerders als de postenbeschrijvingen overeenkomen met sterk op elkaar lijkende situaties op de kaart, zeker in fijn reliëf met vele topjes en inlopers. Eens zien wie er foutloos blijft!

Hieronder nog de juiste oplossing van de oefening. De posten met de dubbele cirkels zijn de te zoeken posten.

voorbeeld merkpuntenloop