Merkpuntenloop 2

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

Hoe werkt het? Je krijgt een kaart met daarop een aantal posten. Alle posten die je moet doen staan op de kaart maar hebben géén nummer of controlenummer. Aan de hand van de postenbeschrijving zal je moeten uitzoeken welke post je eerste post is, de tweede post, enz. Je moet de posten in de juiste volgorde aandoen. Op de postenbeschrijving staat wel het controlenummer van de post zodat je kan zien als je een foutieve keuze gemaakt hebt.

Doel van de training? De kennis van de verschillende soorten merkpunten en de postenbeschrijving testen. De posten moeten nog vrij eenvoudig geplaatst worden maar wegkeuzemogelijkheden mogen geboden worden. Daarnaast moet goed gekeken worden naar de postenbeschrijving om steeds naar de juiste post te lopen.

Voorbereiding?

  • Stippel een omloop uit met wegkeuzemogelijkheden. Laat de benen regelmatig kruisen.
  • Maak een duidelijke postenbeschrijving.
  • Maak de kaart voor de deelnemers met enkel de start, de aankomst en de posten.
  • Maak een kaart met de juiste oplossing voor na de training.

Hoe aanpassen voor jongeren? Duid de eerste post aan en gebruik duidelijk verschillende merkpunten zoals een merkwaardige boom, een hoek van een omheining, een put, enzovoort. De oefening kan ook gedaan worden onder stervorm.

Hoe moeilijker maken?

  • Plaats de posten op gelijkaardige merkpunten waarbij de juiste post enkel bepaald kan worden door goed de verschillende elementen van de postenbeschrijving te analyseren bv. ZW bocht van een beek of de meest noordelijke put, enz.
  • Er kunnen ook valse posten (bijkomende cirkels op de kaart) voorzien worden die natuurlijk NIET mogen overeenkomen met een juiste postenbeschrijving.

Wie wint? De snelste loper die de omloop foutloos weet af te leggen.

Besluit? Een op het eerste zicht gemakkelijke oefening die de lopers toch een beetje stress bezorgt bij de keuze van de posten. Als de oefening gedaan wordt met sterk op elkaar gelijkende merkpunten en postenbeschrijvingen is deze oefening best nog een uitdaging voor de gevorderde lopers.

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf

Merkpuntenloop 2

Opmerking: deze oefening kan ook gedaan worden als droogtraining (oriënteren in je luie zetel). Hieronder een voorbeeld, de oplossing vind je op de volgende bladzijde.

Dit is een oefening voor gevorderden. Bovendien staan er valse posten op de kaart.

voorbeeld merkpuntenloop

Merkpuntenloop 2

En hieronder dan de oplossing van de oefening. Je ziet dat je in een klein domein toch een redelijk moeilijke omloop kan uitzetten waarbij kaartlezen en wegkeuze een belangrijke rol spelen en je natuurlijk goed moet kijken naar de postenbeschrijving.

voorbeeld merkpuntenloop