De open vensterloop

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

voorbeeld 1 venster-O Hoe werkt het? Je krijgt aan de start een klassieke omloop doch enkel in de directe omgeving van de posten is de kaart zichtbaar (een "open" venster). Tussen de posten is de kaart gewoon wit. Je moet dus van post naar post lopen door telkens een blanco stuk te doorkruisen vooraleer je weer op de kaart komt in de nabijheid van de post.

Doel van de training? Een "open" vensterloop is een ideale vorm om ruw oriënteren en lopen op de naald naar opvangmerkpunten te oefenen. Het venster mag dan natuurlijk niet te klein zijn. Door daarentegen gebruik te maken van kleine vensters bv. door enkel de kaart te tonen binnen de controlecirkel wordt het een kompastraining (zie voorbeeld hiernaast).

Voorbereiding? Je eerste taak is een klassieke omloop uit te stippelen in functie van de techniek die je wenst te trainen. De geschiktheid van de oefening moet getest worden naar betrouwbaarheid van de kaart en de doorloopbaarheid van het terrein.

Opmerking: hang de volledige kaart uit na de training zodat de deelnemers hun volgweg kunnen bekijken en de eventueel gemaakte fouten analyseren.

Hoe aanpassen voor jongeren?

 • Doe de oefening op een eenvoudig terrein.
 • Plaats de posten dicht bij elkaar.
 • Gebruik grote vensters.
 • Doe de oefening als ster-O zodat de jongeren nooit ver van de start zijn.
 • Je kan ook vensters (opvangmerkpunten) geven tussen de posten.
 • Geef een duidelijke stoplijn op de kaart in moeilijkere gebieden.
 • Je kan lintjes hangen vanaf de post tot een duidelijk punt binnen het volgende venster. Daar moet dan de standplaats bepaald worden om de post te kunnen vinden.

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf

De open vensterloop

Hoe moeilijker maken?

 • Grotere afstanden tussen de posten.
 • Gebruik kleinere vensters.
 • Deze vorm aanbieden als een scoreloop.
 • Doe de oefening in heuvelachtig terrein (duinen).
 • Je kan de posten moeilijker plaatsen door ze niet in de onmiddellijke nabijheid van een lijn- of opvangmerkpunt te plaatsen.

Wie wint? Ook hier weer zoals zo vaak, de snelste.

Besluit? Een zeer geschikte trainingsvorm die je kan doen inzien dat je niet voortdurend op de kaart hoeft te kijken maar dat je grote stukken aan een hoog tempo kan afleggen naar een opvangmerkpunt toe. Dit is de essentie van ruw oriënteren. Het uitstippelen van de omloop is niet eenvoudig maar wel essentieel wil je deze techniek laten toepassen. In het andere geval blijft het een leuke afwisseling maar zal het eerder een kompasloop worden.

Hieronder een voorbeeld met grote vensters.

voorbeeld 2 venster-O

De open vensterloop

Hieronder een voorbeeld met een afbakening van de zone met stoplijnen.

voorbeeld 3 venster-O

Tenslotte, als voorbeeld nog een prachtig Koreaans kunstwerkje, met tussenliggende opvangmerkpunten.

voorbeeld 4 venster-O