Oro-hydro

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

Hoe werkt het? Je moet een klassieke omloop afleggen ware het niet dat je enkel het bruin (oro) en het blauw (hydro) van een klassieke IOF-kaart krijgt. Je moet je omloop dus afleggen met enkel informatie over het reliëf en de waterkenmerken.

Doel van de training? Reliëftraining. Met dit type van kaarten wordt de loper verplicht het reliëf grondig te bestuderen en de gepaste technieken te gebruiken om de posten te kunnen vinden. De keuze van een zeker aanvalspunt is eveneens een noodzaak.

Voorbereiding?

 • Op zich lijkt het eenvoudig een omloop uit te stippelen op een oro-hydro kaart. Je moet echter rekening houden met de in te oefenen technieken om de banen te leggen. De posten zouden zodanig geplaatst moeten worden dat ze door fijn oriënteren gevonden kunnen worden vanaf een duidelijke terreinvorm (aanvalspunt).
 • Het is niet de bedoeling er een kompasloop van te maken, noch een bergtraining.
 • Alle posten staan natuurlijk bij merkpunten die op de kaart staan, dus bij "bruine" en "blauwe" merkpunten.
 • Onoverschrijdbare hindernissen of ondoordringbare begroeiing op de volgweg dienen vermeden te worden. Eventueel kunnen ze op de kaart aangebracht worden.
 • Maak ook een kaart met de omloop op een klassieke kaart voor de nabespreking.

voorbeeld eenvoudige oefening Hoe aanpassen voor jongeren?

 • Doe de oefening in een park met veel "blauw" en eenvoudig reliëf (duidelijke heuvels, valleien, ...).
 • Doe de oefening in stervorm.
 • Gebruik eventueel een kaart waar alles op staat maar waarbij alle punten op duidelijke reliëfkenmerken liggen (zie voorbeeld hiernaast).

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf

Oro-hydro

voorbeeld oro-hydro lijn Hoe moeilijker maken?

 • Plaats de posten in gedetailleerde zones en op moeilijke plaatsen bv. in inlopers.
 • Plaats opeeenvolgende posten op een bergwand op dezelfde hoogte (op hoogte lopen).
 • Maak er een scoreloop van. De loper moet dan zelf kiezen vanuit welke richting de post het eenvoudigste is.
 • Gebruik een lijn-O om de lopers te verplichten nog nauwkeuriger te werken in het reliëf. De loper moet dan nadien de juiste positie van de posten intekenen.

Wie wint? Zoals zo dikwijls, de snelste.

Besluit? Lopen op oro-hydro kaarten is een uitdagende trainingsvorm waarbij met beperkte informatie een omloop afgelegd moet worden. Merkpunten die vlak naast een groot lijnmerkpunt liggen bv. een topje naast een pad, worden plots waardevol doordat het zwart, geel en groen niet op de kaart staan. Eenvoudige kaartjes kunnen een uitdaging zijn op oro-hydro.

Hieronder een voorbeeld van een relatief eenvoudig terrein dat zonder het meeste zwart een goede trainingskaart is in het reliëf. Als je goed kijkt zal je zien dat het reliëf niet echt moeilijk is en zich beperkt tot enkele grote heuveltoppen.

vergelijking kaarten

Oro-hydro

Hieronder een voorbeeld van een omloop in fijn relief en uitgesneden reliëf.

voorbeeld in duinen
voorbeeld in uitgesneden reliëf

Oro-hydro

Tenslotte nog een voorbeeld van een omloop in een typisch Scandinavisch terrein.

voorbeeld in Scandinavië