Paar-Onpaar-O

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

Hoe werkt het? Een duo moet een klassieke omloop afwerken, maar de ene loper heeft op zijn kaart enkel de onpare posten, de andere de pare posten. De lopers moeten om beurt de leiding nemen tot aan de volgende post.

Doel van de training? Het kaartlezen al lopend te verbeteren met een opgelegd tempo (van de andere loper). De factor stress is een bijkomende moeilijkheid. De loper die de leiding heeft staat extra onder stress om de post onmiddellijk te vinden. De volger staat eveneens onder stress om onmiddellijk te weten waar de post staat en de weg verder te zetten.

Opmerking: tijdens de oefening zijn de lopers "concurrenten" en mogen ze niet met elkaar praten.

Voorbereiding? Werk een klassieke omloop uit. Maak daarna de 2 kaarten, één met de pare posten en één met de onpare posten.

voorbeeld paar O-loop voorbeeld onpaar O-loop

Hoe aanpassen voor jongeren?

  • Doe de oefening in een eenvoudig terrein.
  • Laat voornamelijk lijnmerkpunten volgen tussen de posten.
  • Plaats de posten op of bij grote (lijn)merkpunten.
  • Geef beide lopers een kaart met de volledige omloop.

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf

Paar-Onpaar-O

Hoe moeilijker maken?

  • Doe de oefening in een reliëfrijk gebied.
  • Moedig "plagen" aan t.t.z. dat de lopers elkaar mogen misleiden door niet voor de eenvoudigste volgweg tussen 2 posten te kiezen.
  • Plaats géén posten.
  • Geef het duo slechts één kaart met de volledige omloop. Het doel van de oefening verandert dan enigszins omdat de volger de kaart niet meer kan (moet) lezen al lopend. Hij moet nog wel trachten de juiste positie van de post te bepalen door zijn volgweg te reconstrueren. Deze variante stimuleert het opnemen van het terrein in het geheugen. Welke merkpunten ben ik tegengekomen? Dit is een typische relocatie oefening die een training is voor als men een fout gemaakt heeft.

Wie wint? Bij deze oefening is er géén winnaar.

Besluit? Een alternatieve training voor duo's. Deze training kan ook door iedereen gedaan worden zonder dat er posten geplaatst worden.