A piece of cake

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

schema cake-O Hoe werkt het? Deze oefening bestaat uit 2 delen. Eerst krijg je (of een groepje van 2) de opdracht om 2 à 3 posten te gaan plaatsen in het terrein. Daarna keer je terug naar de (centrale) start. Voor de rest verloopt de oefening als een ster- of een vlinderoriëntatie. Je loopt dan achtereenvolgens de verschillende (score-O) omloopjes. Als er in duo's gewerkt wordt, mogen de posten onderling verdeeld worden (elke loper zoekt dan 1 post per segment).

Doel van de training? Een nauwkeurige observatie van het terrein en de kaart in de omgeving van de post is nodig om de posten te kunnen plaatsen. "A piece of cake?" Posten JUIST plaatsen is psychisch zeer belastend. Het is ook technisch veeleisender dan een post zoeken. Tijdens het tweede deel van oefening worden de posten dan ook effectief gezocht en is er na afloop discussie mogelijk over de al dan niet correcte plaatsing van de posten. Doordat de posten allemaal dicht bij de start staan is het ook mogelijk om in groep naar een mogelijk foutief geplaatste post gaan te kijken.

Voorbereiding?

  • Verdeel het terrein in een aantal segmenten rondom een centraal startpunt.
  • Kies dan 2 posten per segment, bv. een gemakkelijke en een moeilijke post.
  • Maak dan een of meerdere kaartjes van elk segment met beknopte postenbeschrijving.
  • Maak voor de deelnemers kaarten met daarop enkel de start.

Hoe aanpassen voor jongeren?

  • Plaats de posten op kruispunten van lijnmerkpunten.
  • Hang een lintje op de juiste locatie van de post.

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf

A piece of cake

Hoe moeilijker maken?

  • Doe de oefening in gedetailleerd reliëf.
  • Gebruik oro-hydro kaarten.
  • De lopers mogen zelf kiezen waar ze de posten in hun zone plaatsen. Ze moeten de juiste locatie aanduiden op de moederkaart bij terugkomst. Afspraken kunnen gemaakt worden aan welk soort merkpunten de posten geplaatst mogen worden.

Wie wint? Deze oefening heeft niet tot doel een winnaar aan te duiden. Iedereen die de posten op de juiste plaats heeft geplaatst is een winnaar. Het tweede deel van de oefening is nodig om de deelnemers te verplichten de posten juist te plaatsen en er zich niet snel vanaf te maken.

Besluit? Posten plaatsen lijkt eenvoudig maar is het niet, zeker als er geen lintje hangt. Dit vereist het nodige zelfvertrouwen en kunnen kaartlezen. Hier krijgt iedereen de kans dit eens te doen zonder dat er grote gevolgen zouden zijn zoals bij een wedstrijd.

Hieronder een voorbeeld van een moeilijkere oefening in een reliëfrijk gebied. Posten aan putten, inzinkingen en topjes zijn eenvoudiger dan posten aan inlopers.

voorbeeld cake-O