Tennis-O

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

Hoe werkt het? Een uit Amerika overgewaaide vorm voor ploegen van 2, 3 of 4 lopers die bekend staat onder de naam van de "Pony-express". Elke deelnemer krijgt een kaart met de volledige (klassieke) omloop doch per ploeg krijgt men slechts één controlekaart die doorgegeven moet worden binnen de ploeg. Alle posten moeten geknepen worden in de voorziene volgorde maar slechts één loper van de ploeg (niet noodzakelijk steeds dezelfde) moet aan de posten passeren. Eén loper van de ploeg zit dus steeds op de omloop op de kaart (met de controlekaart) terwijl de andere lopers een kortere weg kunnen nemen naar een post of een afgesproken locatie tussen de posten waar een andere loper overneemt. Deze lopers hoeven niet samen te blijven, ze kunnen de groep opsplitsen om op verschillende locaties de controlekaart over te nemen.

Informatie: de naam Pony Express stamt uit de tijd van het "wilde westen". Een ruiter te paard moest toen zo snel mogelijk de post van de ene kant van Amerika naar de andere kant brengen. Elke 10 mijl langs de gehele route kon hij van paard wisselen omdat dit de afstand is die een paard aan een stuk kan galopperen. De ruiter kreeg bij ieder station een vers paard. Na ongeveer 100 mijl werd ook de ruiter gewisseld. De bekendste ruiter van de Pony Express was waarschijnlijk William Cody, beter bekend als Buffalo Bill.

Doel van de training? Een tactische oefening. Enkel een ploeg die de aflossingen zo regelt dat de lopers om beurt kunnen rusten (rustiger kan lopen door kortere wegen te nemen) zal kunnen winnen omdat de controlekaart altijd aan maximale snelheid zal circuleren.

Voorbereiding? Maak een ietwat langere omloop en zorg ervoor dat de mogelijke aflossingspunten niet in het oog springen. Bereid één kaart per loper en één controlekaart per ploeg voor.

Hoe aanpassen voor jongeren? Dit is een vrij moeilijke oefening voor jongeren. Eventueel kan het door een eenvoudig terrein te gebruiken.

Hoe moeilijker maken? Doe de oefening in een heuvelachtig gebied zodat de fysieke inspanning belangrijker wordt en de keuze van de aflossingspunten minder voor de hand liggend.

Wie wint? De snelste ploeg.

Besluit? Een redelijk stresserende trainingsvorm waarbij coördinatie nodig is en ook de nodige keuzes moeten gemaakt worden om zo snel mogelijk de omloop af te leggen.

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf

Tennis-O

Hieronder een voorbeeld van een pony express-O voor een ploeg van 3 lopers.

voorbeeld