Postenjacht

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

Hoe werkt het? De oefening begint met een massastart en de tijdsduur wordt vooraf vastgelegd. Op het terrein worden een groot aantal posten geplaatst. De deelnemers krijgen een kaart maar kennen de plaats van de posten niet. De posten staan in verschillende zones en voor elke zone worden tips gegeven betreffende de juiste plaats van de posten. De deelnemers mogen de verschillende zones in een willekeurige volgorde aandoen.

Doel van de training? Een alternatieve oefening waarbij de nadruk gelegd kan worden op fijn oriënteren in de gekozen zones om de posten te vinden.

Voorbereiding? Kies een gebied met voldoende variatie qua merkpunten zodat het niet te snel duidelijk is waar de posten zouden kunnen staan. Teken vervolgens een aantal zones bv. een 10-tal waarin de posten geplaatst zullen worden. De deelnemers krijgen natuurlijk enkel de kaart met de zones, de locatie van de posten wordt enkel nadien uitgehangen.

voorbeeld controlekaartje Hoe aanpassen voor jongeren?

 • Als variante kan het een symbolenjacht worden. De verschillende posten (tips) worden getekend op de controlekaart bv. een bruine V (put) in vakje 1 (zone 1). De deelnemers zoeken de objecten en knijpen in het overeenkomende vakje van de controlekaart (zie voorbeeld hiernaast).
 • Als het gebruikte gebied niet te groot is kunnen de verschillende zones weggelaten worden (slechts één zone gebruiken).

Hoe moeilijker maken?

 • Een bonussysteem kan voorzien worden aan de aankomst. De deelnemers duiden de exacte positie van de posten aan door te prikken met een naald in de kaart. Punten worden toegekend volgens het systeem van biathlon-O.
 • Hoe meer posten er geplaatst worden in het fijn reliëf, hoe moeilijker. Eventueel kan de oefening gedaan worden op oro-hydro kaarten.

Wie wint? De deelnemer die de meeste posten (eventueel + bonus) vindt is de winnaar.

Besluit? Een geschikte oefening als afwisseling in het trainingsschema

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf

Postenjacht

Hieronder een voorbeeld van oefening. De bijhorende tips zijn:

 • zone 1: twee zwarte merkpunten
 • zone 2: één samenkomst van paden
 • zone 3: twee bruine merkpunten
 • zone 4: twee zwarte merkpunten
 • zone 5: drie blauwe merkpunten
 • zone 6: één bruin en één blauw merkpunt
 • zone 7: drie bochten in brandgangen
 • zone 8: één bruin merkpunt
 • zone 9: twee vegetatiegrenzen

voorbeeld postenjacht