Punten pakken-O

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

kaartje Hoe werkt het? Een alternatieve scoreloop die nagenoeg hetzelfde verloopt zoals de klassieke score-O. Ook hier kan gewerkt worden met een tijdslimiet of moeten alle posten aangedaan worden. Het grote verschil is dat de punten die verdiend kunnen worden veranderen. Aan de posten hangen (scheur) blaadjes met cijfers in dalende (of stijgende) volgorde. Een loper die aan een post komt mag enkel EEN blaadje (het bovenste) nemen.

Doel van de training? Alternatieve trainingsvorm met speelse trekjes die naast het oefenen van technische aspecten ideaal is om de sfeer in een groep te brengen.

Voorbereiding? Een klassieke scoreloop uitwerken. Hierbij dienen wel de blaadjes gemaakt te worden die aan de posten gehangen moeten worden.

Mogelijke puntensystemen:

  • Het hoogste cijfer = het aantal deelnemers (elke deelnemer scoort punten aan elke post).
  • Het hoogste cijfer is vast bv. 10 en is lager dan het aantal deelnemers (niet iedereen zal punten scoren aan alle posten. Let op, bij jongeren kan dit zeer demotiverend werken).
  • Een of meerdere jokerkaarten kunnen aan een aantal posten gehangen worden met een bonuswaarde van bv. 25 punten om de uitslag nog meer te doen afhangen van de factor geluk of om de lopers extra te stimuleren naar verschillende posten te lopen.

Hoe aanpassen voor jongeren? De oefening doen in een eenvoudig terrein. Als niet iedereen van de groep even sterk is, kunnen de betere lopers de oefening doen op een kaart zonder zwart of op oro-hydro.

Hoe moeilijker maken? De oefening doen in een moeilijk gebied of met speciale kaarten.

Wie wint? De winnaar is de loper met het meeste (of het minste) aantal punten.

Besluit? Een alternatieve oefening voor op een stage waarbij de geluksfactor de uitslag sterk kan bepalen maar die helpt bij het stimuleren van de ploeggeest.

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf