Puzzle-O

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

Hoe werkt het? Meestal moet je "gewoon" een klassieke omloop afleggen. Dat is het eenvoudige gedeelte. De kaart is echter in stukken geknipt en die stukken worden door elkaar terug samengebracht tot een geheel. Je moet trachten je omloop af te werken waarbij je voortdurend naar mogelijke overgangen tussen de verschillende stukjes moet zoeken. Dat is het moeilijke gedeelte.

Opmerking: in zekere zin kan je zeggen dat de "gedraaide cirkels" een speciale vorm van puzzle-O zijn.

Doel van de training? Een oefening waarbij de hersenen op volle toeren moeten draaien. De kaart zal veel moeten bestudeerd worden om een goede oplossing te vinden. Het is dus een zeer goede training voor het kaartlezen al lopend. Bovendien is het zoeken naar lijnmerkpunten op de kaart en het terrein van groot belang om te slagen in deze oefening.

Voorbereiding? De keuze van de kaart is natuurlijk van groot belang. Ze mag niet te moeilijk zijn en bevat liefst veel grote en duidelijk te onderscheiden merkpunten. Dan moet je een keuze maken uit de vorm van puzzle-O die je wil gebruiken want er zijn veel mogelijkheden (zie voorbeelden op de volgende bladzijden). Het is aangeraden gelijktijdig een omloop uit te stippelen op de moederkaart en op de puzzlevorm om een goed overzicht te behouden.

Hoe aanpassen voor jongeren?

  • Gebruik een eenvoudige vorm waar de kaart nog vrij eenvoudig kan gereconstrueerd worden en de benen telkens op één stukje staan.
  • Kies een zeer duidelijke en centrale start/aankomstplaats. Maak een omloop die nooit ver van dit centrale punt verwijderd is zodat de deelnemers in geval van nood altijd snel terug naar de aankomst kunnen gaan.

Hoe moeilijker maken? Als de benen tussen de posten niet meer op één stukje kaart staan is het moeilijker om een goed beeld te krijgen van de kaart en een goede volgweg te kiezen. Om de lopers helemaal "gek" te krijgen kan je er nog een scoreloop van maken.

Wie wint? De loper die het snelste alle posten kan vinden.

Besluit? Géén eenvoudige oefeningen die snel tot fouten kunnen leiden. Een uitdaging voor de echte oriënteerder.

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf

Puzzle-O

Een eerste vrij eenvoudig voorbeeld. De benen tussen de posten staan telkens op een stukje kaart. Bovendien kunnen veel paden gevolgd worden en staan de posten niet ver van de paden.

voorbeeld 1

Puzzle-O

Hier een moeilijkere puzzlevorm waarbij goed moet gegeken worden naar de mogelijke verbindingen tussen de verschillende stukjes en daarenboven mogen de posten niet uit het oog verloren worden.

voorbeeld 2

Puzzle-O

En het kan nog moeilijker. Hier overlappen de stukjes elkaar gedeeltelijk maar ze zijn daarenboven nog verschoven ten opzicht van elkaar zodat de verbindingslijn tussen de posten een verkeerd beeld geeft van de richting die je uit moet.

voorbeeld 3

Puzzle-O

Hieronder nog een voorbeeld met stukjes kaart waarbij de omloop over de stukjes heen getekend wordt, maar waar de posten in realiteit in een totaal andere richting staan. Probeer dit maar eens op te lossen.

voorbeeld 4

Puzzle-O

Hier nog een ander voorbeeld waar de posten centraal in de vierkantjes bovenaan de kaart staan (niet getekend). Je moet de stukjes terug zien te vinden op de volledige kaart en zo alle posten vinden.

voorbeeld 5

Puzzle-O

Tenslotte nog een voorbeeld waar de posten naast de kaart staan (op een andere schaal). Zoek de posten op de kaart en zo kan je dan je omloop afleggen.

voorbeeld 6