Quiz-O

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

Hoe werkt het? Dit is de moeilijkere vorm van een "leer het zelf O-loop". Ook hier krijg je een blanco kaart aan de start waarop jij je omloop aan elke post kan vervolledigen. Aan de start en aan elke post staat een paneel of hangt er een kaart met een vraag en/of een opdracht. Door deze vragen juist te beantwoorden en/of door een opdracht correct uit te voeren zal je er in slagen de omloop af te leggen.

Doel van de training? Op een plezante manier bezig zijn met O-lopen.

Voorbereiding? Vooraleer je kan beginnen moet je goed weten voor wie je de oefening wil maken. Je kan de oefening gemakkelijk of moeilijk maken aan de hand van de opdrachten en/of vragen. Probeer afwisseling te brengen in de omloop en in de vragen.

Bijvoorbeeld: aan een bepaalde post is de opdracht: "Volg de lintjes tot aan de volgende post". Aan deze post aangekomen is de vraag: "Waar sta je?". Meerdere mogelijke oplossingen zijn getekend op de kaart. Dit kan een gemakkelijke opdracht zijn als je aan een stal in een wei staat en een moeilijke opdracht je aan een inloper staat in de duinen. Verder geeft het uittreksel uit het kaartje dit keer niet enkel de volgende post maar biedt het de keuze uit een aantal posten. De juiste post kan gevonden worden door de vraag juist te beantwoorden. Een andere mogelijkheid is een controlekaart te gebruiken waar moet geknepen worden in het juiste vakje.

Op de volgende bladzijde vind je een uitgewerkt voorbeeld dat deze vorm verduidelijkt.

Hoe aanpassen voor jongeren? Deze vorm is geschikt voor jongeren. Een parkdomein wordt aangeraden.

Hoe moeilijker maken? Moeilijke vragen en/of opdrachten in een moeilijk terrein. Je kan ook de startplaats niet aanduiden op de kaart. De eerste opdracht is dan uit te vinden waar ze staan.

Wie wint? Eerste voorwaarde is alle antwoorden juist te hebben. Na een meerkeuzevraag worden de lopers via verschillende posten naar de volgende opdracht gebracht. Per fout antwoord wordt dus een foute post aangedaan en een straftijd van bv. 5 minuten geteld. De winnaar is uiteindelijk deze loper die de beste totaaltijd heeft.

Besluit? Een andere manier om voornamelijk jongeren bezig te laten zijn met O-lopen. Door de vragen en/of opdrachten aan de posten wordt het een beetje avontuurlijker.

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf

Quiz-O

Hier een uitgewerkt voorbeeld. De deelnemers krijgen enkel de kaart (zonder omloop). De oefening kan moeilijker gemaakt worden door de start niet aan te duiden op de kaart. De bijhorende kaartjes vind je op de volgende bladzijden.

oplossing Quiz-O

Quiz-O

Dit is de eerste reeks van kaartjes met opdrachten en/of vragen die aan de posten gehangen worden. Dit zijn relatief eenvoudige opgaven.

opgavenreeks 1 quiz-O

Quiz-O

En het tweede deel van de kaartjes. De moeilijkheidsgraad van dit deel is aanzienlijk groter.

opgavenreeks 2 quiz-O