Rad-O

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

schema rad Hoe werkt het? Rond een centraal gelegen start wordt een omloop uitgezet in "radvorm". Er zijn evenveel posten als er deelnemers zijn, bijvoorbeeld twaalf. De training begint met een massastart. Iedereen vertrekt naar een andere post van het rad, iedereen heeft dus een andere eerste post. Jouw taak is die "eerste" post te gaan plaatsen. Daarna werk je de omloop af in de opgegeven volgorde tot je terug aan de post bent die je geplaatst hebt. Je brengt de post terug mee naar de start/aankomst.

Doel van de training? Deze oefening heeft als voornaamste doel de stress op te voeren, in eerste instantie doordat de loper een post (juist) moet plaatsen en dit zo snel mogelijk. Daarna blijft de druk groot om niet ingehaald te worden, of omgekeerd, door een andere loper proberen in te halen en voorbij te steken zodat hij jouw post niet kan knijpen. Dit stimuleert de lopers om tot het uiterste te gaan en is het daardoor ook een goede fysieke training. Deze oefening zet de lopers aan om snel te werken aan de posten, snel wegkeuzes te maken, niet veel stil te staan, enz. waardoor normale wedstrijdomstandigheden nagebootst worden. De loper moet soms wel een extra beslissing nemen, hij kan op de locatie van een post komen waar nog geen vlaggetje hangt of waar het vlaggetje al weg is (of verkeerd geplaatst). Hij mag dan geen tijd verliezen en moet snel zijn wedstrijd verder zetten. Op technisch vlak zou de oefening eerder eenvoudig moeten blijven (ruw oriënteren, ruwe richting lopen, ...) om te lang zoeken aan de posten te vermijden.

Voorbereiding?

  • Kies een relatief eenvoudig terrein met veel lijnmerkpunten.
  • Teken een omloop rond een centrale post. Houd rekening met de mogelijkheden van de verschillende lopers. Plaats eventueel een aantal posten verder van de start voor de betere lopers (als eerste post).
  • Verken de locaties van de posten. Deze moeten duidelijk herkenbaar zijn voor de deelnemers (die de vlaggetjes moeten hangen).
  • Maak een kaart per deelnemer met een lijn naar zijn eerste post

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf

Rad-O

Hoe aanpassen voor jongeren?

  • Hang lintjes op de plaats van de post.
  • Plaats de posten op lijnmerkpunten.
  • Laat de jongeren terugkeren vanaf de post voor hun eerste post. De posten blijven staan.

Hoe moeilijker maken?

  • Laat de lopers twee of drie posten plaatsen. Meer dan drie posten wordt te moeilijk voor de lopers om mee te nemen en het maakt de oefening op het einde langdradig.
  • Maak een "multiradloop". Hierbij kan overwogen worden de posten op voorhand te plaatsen maar dit is niet noodzakelijk. De lopers lopen samen naar het startpunt van een rad. Ze voeren zo snel mogelijk het rad uit waarbij de eerste post voor elke deelnemer op voorhand aangeduid wordt op de kaart. Als iedereen terug is lopen ze weer samen naar het volgende rad. Deze vorm is een ideale interval training.

Wie wint? De loper die het eerste terug is aan de start/aankomst met zijn vlagje. In het geval van het multirad kunnen punten toegekend worden per rad in volgorde van aankomen. Best wordt dan één loper aangeduid om de score bij te houden.

Besluit? Een minder moeilijke technische training waarbij het vooral aankomt op de snelheid van uitvoering onder voortdurende druk om ingehaald te worden. Op deze manier worden wedstrijdomstandigheden zo goed mogelijk nagebootst. Het plaatsen van de posten is een extra stimulans voor het zelfvertrouwen.

Hieronder links een voorbeeld van een eenvoudig rad met enkele posten dichtbij de start voor de mindere lopers en verder afgelegen posten voor de betere lopers.

Rechts een voorbeeld van een moeilijk rad waarbij de meeste lopers twee of drie posten moeten plaatsen. Mogelijke combinaties zijn bijvoorbeeld: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8-9, 10-11, 12-13, 14-15 of 1-2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11-12, 13-14-15.

voorbeeld eenvoudig rad voorbeeld rad met meerdere posten per loper

Rad-O

Tenslotte nog een voorbeeld van een multirad voor een groepje van vijf lopers. Na een korte gezamenlijke opwarming waarbij iedereen om beurt een post zoekt, komen ze aan de start van het eerste rad. De eerste post voor elke loper is aangeduid met de eerste letter van de voornaam bv. Jan=J. In dit voorbeeld is het geen probleem de lopers zelf de posten te laten plaatsen en ophalen.

voorbeeld multirad