Rad aflossing-O

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

voorbeeld kaart Hoe werkt het? Op het terrein worden 10 à 12 posten uitgezet, centraal rond de start/aankomst. De deelnemers worden opgedeeld in gelijkwaardige duo's.

Iedere groep krijgt EEN kaart, EEN aflossingsstok (of een ander voorwerp dat die functie heeft bv. een stuk stof of een gekleurde wasknijper) en TWEE controlekaarten.

De oefening begint met een massastart. De eerste lopers krijgen allen een andere eerste post aangeduid. Ze lopen naar hun opgelegde post, bv. post 3, knijpen de post, leggen daar hun aflossingsstok neer en keren dan terug naar de start/aankomst. De ploeggenoot loopt naar post 3, knijpt post 3, gaat de aflossingsstok aan post 4 leggen en knijpt daarna post 4. Vervolgens keert hij terug om zijn ploegmakker af te lossen. De oefening gaat door tot de loper de stok mag gaan halen aan de laatste post van de ploeg, in dit voorbeeld aan post 2.

Belangrijk is wel dat elke deelnemer elke post moet knijpen in zijn controlekaart.

Doel van de training? In een klein gebied een korte technische training houden die toch vrij stresserend is door de competitieve aard van de oefening en ook fysiek belastend is doordat de aflossingen elkaar snel opvolgen.

Voorbereiding?

  • Vergroot een stukje van een kaart op grote schaal (bvb. 1/2.000).
  • Maak een omloop (in radvorm) die draait rond de start/aankomst.
  • Verzamel een voldoende aantal voorwerpen die als aflossingsstok dienst kunnen doen.
Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf

Rad aflossing-O

Hoe aanpassen voor jongeren?

  • Doe de oefening op een eenvoudig terrein.
  • Plaats de posten op lijnmerkpunten.

Hoe moeilijker maken?

  • Laat de eerste lopers zoals bij het klassieke Rad-O de posten plaatsen.
  • Plaats de posten in laag gelegen merkpunten (inzinkingen, kuilen, enz.) zodat ze niet van ver zichtbaar zijn.
  • Gebruik een oro-hydro kaart.
  • Plaats de posten verder van de start/aankomst.

Wie wint? Het groepje dat er als eerste in slaagt alle posten aan te doen en de aflossingsstok terug te brengen.

Besluit? Een alternatieve training die techniek, fysiek en stress combineert. Doordat de deelnemers dikwijls aan de start passeren kan het overzicht bewaard worden.

Opmerking: de kaart (omloop) voor een klassieke rad-O kan gebruikt worden voor deze oefening. Dezelfde kaart kan dus gebruikt worden voor verschillende oefeningen met groepen van een verschillend niveau.