Richting-O

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

schema richting-O Hoe werkt het? Oefening in stervorm zonder kompas maar met kaart. Vanaf een centraal punt hangen er een reeks vlaggetjes (lintjes) die de richting van een post aangeven maar niet tot aan de post hangen. Het laatste stuk van het traject (tussen de 50 en 150 meter) moet op richtingsgevoel (zonder kompas) gedaan worden, eventueel met passen tellen.

De lopers moeten wel de te lopen afstand kennen vanaf het laatste lintje tot aan de post. Deze kan eventueel hernomen worden op een postenbeschrijving of aangegeven worden op de kaart door de lijn in de richting van de post te doen stoppen (zie voorbeeld hieronder).

voorbeeld richting-O Doel van de training? Het aankweken van een richtingsgevoel over een korte afstand zonder te kijken op het kompas. Dit om veel voorkomende situaties van het lopen op een ruwe richting in te oefenen. Het is vaak een typische situatie waar men vanaf een kruising van lijnmerkpunten (het aanvalspunt) naar de post moet.

Voorbereiding? Een oefening in stervorm uitwerken in een open terrein of een goed doorloopbaar bos. Hang het lint voldoende duidelijk, zeker voor de richtingen die niet langs een lijnmerkpunt lopen.

Hoe aanpassen voor jongeren? Grote duidelijke merkpunten nemen als post en korte afstanden.

Hoe moeilijker maken? Valse posten plaatsen in de postenzone.

Wie wint? Dit is een trainingsvorm die niet tegen de tijd gedaan wordt.

Besluit? Een oefening als voorbereiding op een technische oefening bv. een "Ruw-fijn O"

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf