De ruw-fijn O-loop

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

Hoe werkt het? Voor deze training krijg je een kaart met een omloop met afwisselend lange en korte stukken tussen de posten.

Doel van de training? Deze oefening spitst zich volledig toe op het oefenen van de overgang tussen ruw en fijn oriënteren met de aanpassing van de loopsnelheid. Tijdens de ruw-O gedeelten kan ook het kaartlezen al lopend geoefend worden om de moeilijkere fijn-O stukken te bestuderen.

Voorbereiding? Deze training vergt een goede uitstippeling van de omloop. De posten moeten zodanig geplaatst worden dat ze de ene keer gemakkelijk met ruw-oriënteren gevonden kunnen worden (bv. op lijnmerkpunten) en de andere keer enkel door zeer nauwkeurig te werken.

Hoe aanpassen voor jongeren?

  • Doe de oefening op een eerder eenvoudig terrein.
  • Maak geen al te lange stukken.
  • Duid de mogelijke aanvalspunten aan op de kaart.

Hoe moeilijker maken?

  • Voorzie GEEN gemakkelijke posten maar enkel langere stukken die ruw oriënteren vragen (naar opvangmerkpunten) maar alle posten moeten gevonden worden met fijn oriënteren.
  • Plaats na een stuk ruw-oriënteren meerdere posten die om fijn oriënteren vragen relatief dicht bij elkaar.
  • Werk een omloop uit met enkel lange stukken die voornamelijk ruw oriënteren vragen naar een hoofdpost. Plaats 3 à 4 extra posten in de omgeving van deze hoofdposten. Deze posten mogen in een willekeurige volgorde aangedaan worden NADAT de loper de hoofdpost geknepen heeft. Om deze posten te vinden zou fijn oriënteren noodzakelijk moeten zijn.
  • Neem een gebied met veel fijn reliëf.
  • Gebruik kleine postjes.
  • Doe de oefening op een heuvelachtig terrein. De ruw-O stukken kunnen relatief fysiek zwaar gemaakt worden met fijn-O op de flanken.

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf

De ruw-fijn O-loop

Wie wint? De snelste loper.

Besluit? Een technisch interessante training waar het succes ligt in de uitwerking van de omloop. Van de loper wordt de nodige discipline vereist om te vertragen in de fijn-O zones maar ook om terug "op te trekken" van zodra het ruw-O wordt.

Hieronder een voorbeeld met afwisselend lange en korte stukken in een moeilijker terrein.

voorbeeld ruw-fijn O-loop

De ruw-fijn O-loop

Tenslotte een voorbeeld met lange stukken tussen de "hoofdposten" en enkele extra posten die met fijn oriënteren gezocht moeten worden. De loper moet dus telkens eerst naar de genummerde post (1-2-3...) lopen die met ruw oriënteren gevonden kan worden. Daarna mogen de posten met de letters (a-b-c-d) in willekeurige volgorde aangedaan worden om dan vervolgens verder te lopen naar de volgende genummerde post.

voorbeeld2 ruw-fijn O-loop