Schattenjacht 2

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

voorbeeld kaart Hoe werkt het? Een groot aantal posten wordt geplaatst in een rechthoek die op de kaart getekend wordt bv. 30 posten in een gebied van 500 x 500 meter. De deelnemers weten hoeveel posten er staan maar niet waar ze staan. Alle posten staan aan een merkpunt op de kaart. De deelnemers starten samen en naargelang het aantal posten en de grootte van het gebied krijgen ze een bepaalde tijd om de posten gaan te zoeken bv. 30 minuten. De start/aankomst kan binnen of buiten de rechthoek liggen. De posten moeten geknepen worden. Elke post levert 10 punten op. Strafpunten zijn er voor tijdsoverschrijding.

Doel van de training? Alternatieve oefening waarbij de nadruk gelegd kan worden op fijn oriënteren.

Voorbereiding? Bij deze oefening komt weinig voorbereiding kijken. Het moeilijkste is een geschikt terrein te vinden dat voldoende merkpunten heeft en de mogelijkheid biedt tot fijn oriënteren.

Hoe aanpassen voor jongeren? De oefening in een eenvoudig terrein doen en de posten plaatsen bij eenvoudige merkpunten zijn zoals boomstronken, hoeken van grachten, enz.

Hoe moeilijker maken? De posten plaatsen op moeilijke plaatsen bvb inlopers, inzinkingen, … De oefening kan ook gedaan worden op een oro-hydro kaart. Ook kunnen eventueel bonuspunten verdiend worden door de juiste plaats van de post aan te duiden met een naaldje volgens het systeem van biathlon.

Wie wint? De deelnemer met de meeste punten (na het "prikken") is de winnaar.

Besluit? Een leuke afwisseling in het trainingsprogramma. Het is al bij al een training waarbij technisch kunnen een rol speelt maar waarbij de factor geluk natuurlijk het resultaat kan beïnvloeden.

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf