Scoreloop

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

schema scoreloop Hoe werkt het? Je krijgt aan de start een kaart met daarop een startdriehoek en een aantal posten. Binnen een opgelegde tijd (bv. 50 minuten) moet je zoveel mogelijk punten zien te scoren. Dit doe je door posten aan te doen naar keuze (er is geen opgelegde volgweg). De posten hebben een verschillende waarde bv. 1, 3 en 5 punten al naargelang hun ligging en moeilijkheidsgraad. Bij tijdsoverschrijding krijg je strafpunten bv. -5 punten per minuut.

Doel van de training? Deze training spitst zich toe op het creëren van druk op de loper die een "slimme" wegkeuze moet maken en bepaalde tactische beslissingen moet nemen.

 • Druk is er door de tijdslimiet die je verplicht voortdurend je resterende tijd in het oog te houden. Ook is er stress door de analyse van de keuzemogelijkheden en de frequente aanpassing van het plan in functie van de resterende tijd. Bijkomend moet je eveneens memoriseren waar je al geweest bent.
 • Tactische overwegingen zoals: neem ik alleen posten met veel punten, loop ik snel ver weg en "kuis" ik daar een zone, laat ik een aantal posten staan dicht bij de aankomst voor als ik te snel terug ben, laat ik een post vallen die ik niet direct vind, probeer ik zoveel mogelijk posten aan te doen die veel punten opleveren en loop ik dan op het einde recht naar de aankomst, ...
 • Technische overwegingen: is er een gemakkelijke (snelle) volgweg (lijnmerkpunten, paden en wegen, ...), waar is het risico op fouten groot, kan ik klimmen voorkomen, ...?

Voorbereiding?

 • Stippel een oefening uit met een behoorlijk aantal posten en zodanig dat het onmogelijk is alle posten aan te doen binnen de beschikbare tijd (= de loper verplichten keuzes te maken).
 • Waak erover dat er géén in het oog springende beste oplossing is.
 • Zorg voor variatie tussen gemakkelijke en moeilijke posten.

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf

Scoreloop

Hoe aanpassen voor jongeren?

 • Leg geen tijdslimiet op, maar laat hen alle posten doen.
 • Plaats de posten op een gemakkelijk terrein.
 • Laat de kaart een aantal minuten bestuderen voor de start

Hoe moeilijker maken?

 • Plaats posten met veel punten in gedetailleerd reliëf.
 • Gebruik oro-hydro kaarten.
 • Plaats weinig posten dicht bij de start en de aankomst, of omgekeerd, juist veel.
 • Plaats valse posten (dummy's zonder punten) zodat er opgelet moet worden in de nabijheid van de posten.
 • Begin de wedstrijd met een massastart.

Wie wint? De loper die erin slaagt de meeste punten te verzamelen na een eventuele aftrek van de strafpunten voor tijdsoverschrijding.

Besluit? Zeer boeiende vorm van oriëntatie met enorm veel verschillende mogelijkheden. Hier kan de "slimmere" loper zeker voordeel uit halen. Het is ook een goede oefening in het vlug nemen van beslissingen. Dit is een ideale afwisseling in de training en ze ontwikkelt een goed oog voor het terrein door het opsporen van eenvoudige volgwegen.

Hieronder een eenvoudig voorbeeld voor jongeren die gewoon alle posten moeten zoeken.

voorbeeld 1 scoreloop

Scoreloop

Hieronder een voorbeeld dat zowel gebruikt kan worden om gewoon alle posten aan te doen of als een echte scoreloop. In dit laatste geval hebben de posten van nummer 31 t.e.m. 39 een waarde van bv. 1 punt en de posten van 40 t.e.m. 48 een waarde van bv. 3 punten.

voorbeeld 2 scoreloop

Scoreloop

Hieronder een klassieke scoreloop. Meestal wordt hier het systeem gebruikt dat het eerste cijfer van een post de waarde geeft bv. post 31 = 3 punten, post 81 = 8 punten.

voorbeeld 3 scoreloop

Scoreloop

Tenslotte nog een voorbeeld met een massastart. Om de lopers uit elkaar te krijgen werden enkele extraatjes gebruikt:

 • De posten 1 t.e.m. 20 zijn 1 punt waard.
 • De posten 21 t.e.m. 29 zijn 5 punten waard. Een bonus van 15 punten wordt toegekend indien deze reeks volledig aangedaan wordt.
 • De posten 30 t.e.m. 33 zijn 10 punten waard. Op de kaart is een zone getekend waarin de post ergens staat. De juiste positie is niet gekend. In elke zone staat ook slechts één post.
 • De posten A t.e.m. D zijn 5 punten waard. Er is echter een grote bonus te verdienen afhankelijk van je positie aan de post. De eerste loper krijgt 50 extra punten, de tweede nog 45 punten en zo tot de tiende loper die nog 5 bonuspunten krijgt. Dit systeem geldt voor de 4 posten.

Je kan de volgweg van de 2 winnaars analyseren die een verschillende strategie toegepast hebben. Beiden hebben ze wel getracht eerst een maximum aantal bonuspunten te sprokkelen aan de letterposten. Lars heeft 5 strafpunten gekregen voor tijdsoverschrijding terwijl Janne een extra bonus van 15 punten heeft gekregen voor het halen van de volledige reeks posten in de nummers 20.

voorbeeld 4 scoreloop