Scoreloop aflossing-O

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

Hoe werkt het? Een scoreloop voor duo's. De lopers krijgen om beurt bv. 8 minuten om zoveel mogelijk posten te vinden (elke post is evenveel punten waard). De tijd boven de toegestane tijd wordt bv. vermenigvuldigd met 3 voor het eindklassement (of een andere vorm van penalisatie). Elke loper komt 3 keer aan de beurt zodat in dit voorbeeld de totale duur van de oefening 48 minuten zou bedragen. De kaart dient telkens doorgegeven te worden.

Doel van de training? De lopers moeten de looptijd naar en tussen de posten goed inschatten. Dit is een training voor het schatten van de tijd die ze nodig hebben om een stuk van een echte omloop af te leggen of om verschillende wegkeuzes te kunnen beoordelen. Bijkomend is er natuurlijk de stress van een aflossing.

Voorbereiding? Zoek een terrein uit dat niet te sterk gekanaliseerd is door bv. hindernissen of lijnmerkpunten die (radiaal) vertrekken vanuit het centrum, om te voorkomen dat steeds dezelfde volgweg genomen zou worden. Hou bij het kiezen van de posten rekening met de opgelegde tijdslimiet (bv. van 8 minuten) en het aantal keer dat de lopers elkaar mogen aflossen.

Hoe aanpassen voor jongeren?

  • Een eenvoudig en goed doorloopbaar terrein uitzoeken.
  • Bovendien kan een tijdsneutralisatie van 1 à 2 minuten voorzien worden om de reeds aangedane posten aan te kruisen en het verdere verloop te bespreken.
  • Géén tijdslimiet opgeven maar elke loper moet telkens bv. 3 posten halen.
  • Opmerking: deze vorm kan ook recreatief gemaakt worden doordat de deelnemers puzzlestukjes van een kaart moeten verzamelen (bv. zakjes van 10 stukjes per post) die ze moeten maken. De totale tijd stopt zodra de puzzle af is. De loper die niet aan de beurt is kan dan natuurlijk aan de puzzle werken.

Hoe moeilijker maken? De terreinkeuze en het gebruikte type van kaarten bepalen voor het grootste deel de moeilijkheid van de oefening.

Wie wint? De ploeg die de meeste posten kan vinden binnen de maximale tijd (met penalisatie).

Besluit? Een alternatieve vorm voor een aflossing alsook voor een scoreloop. De factor stress wordt niet alleen verhoogd doordat het een aflossing is, maar ook door de noodzakelijke coördinatie bij de aflossing (om géén twee keer dezelfde posten aan te doen).

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf