Sleutel-O

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

Hoe werkt het? Deze vorm is afgeleid van een variante te paard: CMO (Competitive Mounted Orienteering(zie )). De deelnemers krijgen een kaart met daarop een aantal cirkels. Deze cirkels kunnen in diameter variëren van bv. 100 tot 300 meter. De oefening wordt gedaan in groepjes van drie tot vijf personen. De volgorde om de posten aan te doen is vrij.

De juiste locatie van de post kan de deelnemer vinden aan de hand van een aantal “sleutels” die op de achterkant van de kaart staan. Het is een richting (een azimut) die gevolgd moet worden vanaf een specifiek merkpunt (dat eventueel op de kaart staat maar NIET is aangeduid). Per post worden minstens 3 “sleutels” gegeven. De kruising van de verschillende richtingen bepaalt de exacte locatie van de post. Het is duidelijk dat je niet alle sleutels nodig hebt om de post te vinden. De richtingen kunnen gegeven worden van of naar de post.

voorbeeld opgave De 3 “sleutels” voor deze post zouden bv. de volgende kunnen zijn:

  • 51° VANAF een rode schommel.
  • 79° VANAF een rode “X” op een zandbak.
  • 294° NAAR het midden van een kapel.

De deelnemers moeten niet samen blijven maar wel steeds samen naar dezelfde post zoeken. Ze kunnen dus elk vanaf een locatie met een sleutel vertrekken naar een post maar ze mogen zich niet opsplitsen om elk naar een andere post gaan te zoeken.

Doel van de training? Een avontuurlijke vorm om het kompas te leren gebruiken. Let op, deze oefening vraagt tijd. Reken minstens op 2 uur.

Voorbereiding? Zoek op een kaart een aantal duidelijke merkpunten waar de posten zouden geplaatst kunnen worden. Ga dan op verkenning in de omgeving van de posten. De plaatsen waar een sleutel gehangen wordt, hoeven niet op de kaart te staan maar ze moeten wel opvallen of opvallend gemaakt worden. Let op dat de deelnemers NIET in het bezit zijn van een GSM zodat ze zich te gemakkelijk kunnen opsplitsen.

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf

Sleutel-O

Hoe aanpassen voor jongeren? Doe de oefening in een parkdomein waar veel speciale merkpunten zijn.

Hoe moeilijker maken? De grootte van de cirkels en de afstand tussen de sleutelpunten en de post bepalen in grote mate de moeilijkheidsgraad en kunnen aangepast worden.

Wie wint? De groep die het snelst de posten vindt. De oefening kan ook gedaan worden met een vooraf vastgestelde maximum tijd. Dan is het de groep die de meeste posten gevonden heeft.

Besluit? Een van de meest avontuurlijke vormen om deelnemers aan een stage bezig te houden met kaart en kompas.

Hieronder een voorbeeld met cirkels met een doormeter van ongeveer 300 meter in een eenvoudig parkdomein. De diameter van de cirkels mag ook variëren.

voorbeeld sleutelloop