Ster-O

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

schema ster-O Hoe werkt het? Bij deze training start iedereen samen zodat niemand moet blijven wachten. Je moet telkens één post gaan zoeken en vervolgens terugkeren naar de start. Je krijgt een blanco kaart en je tekent daar telkens de post op die de organisator je zegt te gaan zoeken.

Doel van de training? De steroriëntatie is bedoeld om onervaren lopers bepaalde technieken (meestal eenvoudige zoals het volgen van lijnmerkpunten) aan te leren. Doordat je nooit ver van de start bent, is er weinig schrik om ver verloren te lopen dus weinig psychische belasting. Het spreekt voor zich dat de steroriëntatie ook kan gebruikt worden om moeilijkere technieken aan te leren zonder tijdsdruk. De betere lopers kunnen alle punten zoeken terwijl mindere lopers er slechts een aantal hoeven te doen.

Voorbereiding?

  • Teken een aantal posten op een moederkaart rond een centraal startpunt in functie van de beoogde in te oefenen techniek.
  • Maak een aantal kaartjes met alle posten en voorzie kaarten met enkel de start erop voor de deelnemers.
  • Maak een controleblad waarop je kan bijhouden wie welke post gezocht heeft.

voorbeeld ster-O Hoe aanpassen voor jongeren?

  • Doe de oefening op een eenvoudig terrein.
  • Plaats de posten dicht bij start.
  • Beperk de wegkeuze tot het volgen van paden en/of duidelijke lijnmerkpunten.

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf

Ster-O

Hoe moeilijker maken?

  • Gebruik deze vorm om moeilijkere technieken in te oefenen zoals kompaslopen en passen tellen, fijn oriënteren, afwijken, vereenvoudigen van controles, enz.
  • Gebruik oro-hydro kaarten in reliëfrijke gebieden.

Wie wint? Deze training gebeurt zonder tijdsopname, iedere deelnemer doet de oefening op zijn eigen tempo. De competitieve vorm van de steroriëntatie is de vlinderoriëntatie.

Besluit? Een eenvoudige oefening die bedoeld is om onervaren oriënteerders, voornamelijk jongeren, aan vertrouwen te laten winnen. Deze vorm kan daarnaast ook gebruikt kan worden om moeilijke technieken in te oefenen. De nadruk ligt hier op het "oefenen" zodat de stress door tijdsopname (competitiedrang), de kans op verloren lopen, enz. minimaal is. Deze oefening laat ook toe een bepaalde post opnieuw te gaan zoeken als er een fout gemaakt wordt. Deze oefening kan ook uitgevoerd worden in zeer kleine gebieden wat een bijkomend voordeel is.

Hieronder nog een eenvoudig voorbeeld op een schooldomein.

voorbeeld ster-O