Teken je plan

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

Hoe werkt het? Enkele minuten (bv. 15 minuten) voor je starttijd krijg je je kaart. Hierop staan enkel een aantal zeer grote merkpunten (wegen, waterlopen, ...) en een omloop. In de voorbereidingstijd kan je de noodzakelijke elementen overtekenen die je nodig hebt om de omloop af te kunnen leggen en de posten te vinden. Je krijgt natuurlijk wel een postenbeschrijving maar of die je zal redden ...?

Doel van de training? Een psychisch zeer belastende vorm doordat je zelf een stuk van de kaart moet tekenen. Deze oefening zou je ook "trek je plan" kunnen noemen want daar komt het op neer. Het is de bedoeling de essentiële informatie over te tekenen (lijn- en opvangmerkpunten, aanvalspunten, ...) die je nodig hebt om je O-probleem op te lossen. Hierdoor wordt je technische kennis op de proef gesteld. Ook het vereenvoudigen van de posten is hier van groot belang.

Voorbereiding?

  • De omloop uitstippelen rekening houdende met de mogelijkheden om de posten te vinden via een aangepaste techniek. Door de posten lukraak te plaatsen maak je er een kompasloop van.
  • Vermijd te gedetailleerde gebieden.
  • Maak meerdere moederkaarten zodat verschillende deelnemers zich gelijktijdig kunnen voorbereiden.
  • Bereid een vereenvougdigde kaart voor voor de deelnemers met enkele essentiële grote merkpunten.
  • De omloop moet verkend worden en eventueel aangepast als er veranderingen zijn aan de kaart. De deelnemers hebben immers geen volledige kaart en kunnen zich niet behelpen als de kaart niet juist (meer) is.

Hoe aanpassen voor jongeren?

  • Gebruik eenvoudige schoolterreinen of parken.
  • Laat de oefening doen onder stervorm of vlinderloop.

Hoe moeilijker maken? Deze oefening is op zich al moeilijk genoeg. Door ze nog moeilijker te willen maken, wordt het al snel een kompasloop en worden de beoogde technieken niet geoefend. Eventueel kan gewoon een blanco blad gegeven worden.

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf

Teken je plan

Wie wint? Iedereen die erin slaagt deze oefening met succes uit te voeren, mag zichzelf als een winnaar beschouwen.

Besluit? Een zeer stresserende oefening (voor durvers?) die het zelfvertrouwen van de loper ten goede zal komen. Het is tevens een uitstekende oefening in het vereenvoudigen van het terrein en de posten wat tijdens wedstrijden zeker van pas kan komen.

Hieronder een mogelijke opgave voor een oefening. Op de volgende bladzijde vind je een basiskaartje dat de loper aan de start krijgt. Deze oefening verplicht je na te denken over de mogelijke volgwegen die je dan op je plan zal moeten tekenen. Extra belangrijk zijn opvangmerkpunten, aanvalspunten en stoplijnen. Tevens word je verplicht de kaart te vereenvoudigen en enkel de essentiële informatie over te tekenen.

voorbeeld opgave

Teken je plan

Ja, hiermee moet je het doen. Dit is de kaart die je krijgt aan de start. Je kan de oefening eens proberen te maken, je zal zien dat het niet zo moeilijk is.

voorbeeld kaart deelnemer

Teken je plan

Tenslotte nog een oefening uit Scandinavië met een kaartje gemaakt door een deelnemer.

voorbeeld opgave Scandinavië
kaart deelnemer