Tekst-O

Type training Vorm van oriëntatie Soort belasting Doel
Kan als wedstrijd Kan als training Alleen Duo Groep Techniek Tactiek Fysiek Stress Niveau

Hoe werkt het? Ditmaal ga je op stap zonder kaart. In de plaats van een kaart krijg je een gedetailleerde beschrijving van de te volgen volgweg, van post naar post.

Doel van de training? Deze vorm verplicht de lopers alle besproken merkpunten te "zien" (waardoor ze deze beter leren kennen) en verbetert hun kennis van de terreinkenmerken.

Voorbereiding? Een omloop kan op de kaart uitgestippeld worden maar een gedetailleerde verkenning is onontbeerlijk. De beschrijving moet zich niet beperken tot wat op de kaart getekend is, andere opvallende merkpunten kunnen ook opgenomen worden zoals bijvoorbeeld een boom met een rare vorm.

Hoe aanpassen voor jongeren?

  • Doe de oefening in ster- of vlindervorm.
  • Gebruik enkel lijnmerkpunten.
  • Blijf op de wegen.
  • Geef samen met de tekst een kaart (zonder posten).

Hoe moeilijker maken?

  • Laat de lopers ook lijnmerkpunten in fijn reliëf volgen.
  • Voeg oriënteren van merkpunt naar merkpunt toe.
  • Laat de lopers afstanden meten, doorsteken, enz.
  • Geef de lopers een kaart. De bespreking beperkt zich tot het geven van een windrichting tussen de verschillende te zoeken merkpunten. De posten staan niet op de kaart maar de lopers moeten hun locatie na afloop wel kunnen aanduiden.

Wie wint? Iedereen die alle posten vindt.

Besluit? en alternatieve vorm van oriënteren die voornamelijk als doel heeft beginnende lopers het terrein te doen observeren. Deze training is in zekere mate vergelijkbaar met een lijn-oriëntatie maar dan zonder kaart waardoor er wel een grotere stressfactor is. Deze oefening kan enorm variëren in moeilijkheidsgraad en kan daardoor gebruikt worden voor verschillende trainingsniveaus.

Mogelijk te trainen technieken
oriën- teren kaart kaart contact lijnmerk- punten volgen keuze volgweg ruw-O fijn-O afwijken vereen- voudigen posten kompas lopen passen tellen reliëf

Tekst-O

Hieronder een uitgewerkt voorbeeld van een gemiddelde moeilijkheidsgraad (de deelnemers doen de oefening zonder kaart). Aan de start neem je het pad in NO-richting. Ga over een klein heuveltje met rechts van je twee hopen. Ga verder tot je aan een pad komt. Kijk omhoog. Hier begint een elektriciteitsleiding. Volg die in NO-richting tot ze een bocht maakt. Vanaf hier volg je de gracht in O-richting. Post 1 staat in de bocht van de gracht.

Steek door in O-richting tot op een pad. Ga links (richting N) tot je rechts (richting O) een ander pad hebt. Neem de tweede gracht in noordelijke richting. Volg deze gracht gedurende 90 meter. Draai je richting oosten. Ga naar de omheining en volg deze O-waarts tot de N-O hoek. Daar staat post 2.

Steek door in N-richting tot je op een wegeltje komt. Volg dit wegeltje richting oosten tot je op een kruispunt van wegeltjes komt. Neem het wegeltje dat in de richting van het noorden loopt. Je komt dan op een breed pad uit na een diepe gracht te hebben overschreden. Steek nu door naar het noorden, door een diepe gracht, tot je op een grote open plek uitkomt. Kijk nu goed in NW-richting. Je kan tussen 2 heuvels door in de richting van een vijver gaan. Aan deze vijver staat een waterput. Dit is post 3. Enz.

voorbeeld tekst-O

Tekst-O

Ten slotte een voorbeeld met enkel algemene richtingen. De deelnemers beschikken in dit geval wel over een kaart.

voorbeeld tekst-O